Toggle navigation

Marianne Sørensen - køkkenchef hos ISS, Spar Nord

Jeg har igennem flere år haft et rigtig godt samarbejde med AMU Nordjylland, og vi har haft mange dygtige tosprogede elever i praktik i vores kantine. Det er både givtigt for den enkelte elev, som får prøvet sit fag af i praksis, og for os som virksomhed betyder det meget, at vi kan være med til at hjælpe den enkelte videre i sin uddannelse.

Eleven får indflydelse
I køkkenet prøver vi at inddrage praktikanternes etniske baggrunde i forhold til sammensætning af menu. Wanpen, som er i praktik hos os lige nu, kommer fra Thailand. Hun har været med til at planlægge en uge med autentisk thaimad. Det er spændende for os at få inspiration til madlavningen, og for eleven er det noget helt særligt at få lov til at præsentere noget fra hjemlandet.

Muligheder efter praktikophold
Vi har oplevet at have en rigtig dygtig elev i praktik hos os, og da vi i slutningen af hendes praktikforløb manglede en ny medarbejder, tilbød vi hende en fast stilling i køkkenet. I dag har Rodica været ansat hos os i omkring to år, og det er vi rigtig glade for.

Tag imod en elev – men gør det helhjertet
Jeg kan helt klart anbefale, at andre virksomheder ansætte tosprogede elever i et fire ugers praktikforløb – så længe de kan rumme det og gør det helhjertet. Eleverne skal ikke blot ses som en ekstra arbejdskraft. De skal inddrages, så de lærer noget og får god erfaring med sig videre.

_anpan_marianne_og_rodica

På billedet ses Wanpen, Marianne Sørensen og Rodica