Toggle navigation

Frank Nørager A/S sender medarbejdere på kursus hos AMU Nordjylland efter positiv omtale af forløb

I marts måned 2017 var medarbejderne hos Frank Nørager A/S på 2 dages kursus hos AMU Nordjylland med fokus på skadeforebyggelse.

- Vi fik idéen til at sende vores medarbejdere på kursus hos AMU Nordjylland, da vi læste en artikel om, hvordan Avas A/S havde opnået gode resultater i forhold til skadeforebyggelse, efter deres medarbejdere havde været på kursus hos netop AMU Nordjylland. Vi har selv udfordringer med skader på vores vogne, så vi tog kontakt til Avas for at høre lidt mere om deres forløb. Herefter talte vi med Finn Holst fra AMU Nordjylland, og samme med ham og Dorte Palmblad fra vores forsikringsselskab Codan gik vi i gang med at se på, om vi kunne strikke et lignende forløb sammen, fortæller Annette Nørager HR ansvarlig hos Frank Nørager A/S.

Med udgangspunkt i virksomhedens ønsker blev der sammensat et forløb på to dage for chaufførerne, hvor emner som køre-/hviletid og uheldsforebyggelse var centrale omdrejningspunkter

- For mig som medarbejder er det dejligt, når der bliver afsat tid og ressourcer til uddannelse. Indtil videre har kurset været spændende – både i forhold til det faglige og det sociale. Til daglig er det ikke alle mine kolleger, jeg får set, så ved at komme på kursus bliver vi lige rystet lidt bedre sammen. Samtidig er det bare rigtig godt at blive tanket op med ny viden. Man bliver aldrig for gammelt til at lære, og jeg er spændt på at se, hvad resten af forløbet byder på, fortæller Ove Borg Pedersen, chauffør hos Frank Nørager A/S.

Som en del af forløbet skal Dorte Palmblad fra Codan lave chaufførprofiler på hver enkelt chauffør. De får hver især et spørgeskema, som de skal besvare, og herudfra kan Dorte udarbejde en profil, som kan fortælle dem om deres kørestil, reaktionsmønstre og deres adfærd i trafikken generelt.

- Chaufførprofilen er et rigtig godt værktøj til visualisering af den enkeltes kørestil. Den gør det muligt at se, hvor chaufføren har en konstruktiv adfærd i trafikken – og så kan vi se i hvilke situationer den enkelte skal være særligt opmærksom på sin adfærd. På den måde bruger vi chaufførprofilen som et redskab til at arbejde med kørestil for på sigt at kunne undgå farlige situationer i trafikken, fortæller Dorte Palmblad, Risk Management Specialist ved Codan Forsikring A/S.

Efter forløbet er der lagt en plan for, hvordan de hjemme i virksomheden skal følge op på resultaterne:

- Når vi har haft alle medarbejdere igennem, skal vi hjemme i firmaet arbejde videre med de ting, vi har lært. Vi skal bl.a. have fokus på videndeling og den gode kommunikation. Det må ikke være et tabu at tale om skader – det er noget, vi skal kunne tale åbent om. Vores samarbejde med AMU Nordjylland har været rigtig godt, og det er ikke utænkeligt, at vi i fremtiden vil bygge videre på forløbet med endnu et kursus, slutter Annette Nørager.

img_5808_annette_og_dorte_300x505

På billedet ses fra venstre:
Dorte Palmblad fra Codan Forsikring A/S og Annette Nørager fra Frank Nørager A/S.

img_5804_ove_borg_pedersen_300x457

Ove Borg Pedersen, chauffør ved Frank Nørager A/S