Toggle navigation

Case - Rengøring for tosprogede i Randers Kommune

Randers_tosprogede_reng__ring_holdfoto

Daglig Erhvervsrengøring målrettet tosprogede

På vegne af Rengøringsafdelingen Randers Kommune fortæller Heidi Engberg Refsgaard

"I Randers Kommune, Ejendomsservice, Rengøring og Interne Service har vi i 2020 + 2021 stor fokus på rengøringskompetencerne: Ergonomi og Arbejdsmiljø.

Ud af vores ca. 120 ansatte er ca. 30 uddannede rengøringsteknikere, og de har stor faglighed indenfor faget. Derfor ønskede vi, at alle fik et løft, og på sigt en uddannelse som rengøringstekniker.

Vores ansatte har mange års rengøringserfaring, men manglede teorien til faget. Så vi rettede fokus mod, at få alle i gang med kompetenceløft.

Vi tog kontakt til AMU Nordjylland for at få et samarbejde omkring Daglig Erhvervsrengøring for F/I , som er specielt rettet mod tosprogede.

Formålet med kurset var at få de fag-faglige udtryk gjort forståelige, så ord som snavsetyper, rengøringsparathed, ergonomi, frekvensplan, pH-værdier på midler og overfladetyper giver mening i forhold til deres daglige arbejde – og dermed skabe et kompetenceløft.

Medarbejdere tog det i starten med blandede følelser, men vi formåede at få alle med på ideen – og det er vi super stolte af.

Vi fik en rigtig god aftale om forlagt undervisning, hvor vi stillede lokaler til rådighed i Randers. Underviserne kørte til Randers hver dag i 4 uger. 

Vores ansatte har sagt om forløbet:

  • Hold da op, hvor har jeg lært meget om mit eget arbejde.
  • Det er dejligt at få viden om hvorfor midler virker som de gør
  • Ergonomi når jeg gør rent
  • Mange svære danske ord indenfor rengøring er blevet nemmere at forstå
  • Det er så godt
  • Jeg er så glad for at få lov til dette kursus
  • Undervisere er så søde
Heidi_Engberg_Refsgaard___fagl__rer_reng__ring

Godt samarbejde

"Det har været en fantastisk oplevelse at samarbejde med AMU Nordjylland, og vi har da også et nyt kursus i Juni 2021 for de ca. 20 rengøringsteknikere, som er uddannet for mere end 3 år siden. De skal deltage i et 3 dages kursus i Hygiejne og ergonomi.

Ligeledes er der ca. 40 ansatte, som allerede i juni skal til RKV afklaring med henblik på rengøringstekniker uddannelse til efteråret 2021 + forår 2022."

På vegne af Rengøringsafdelingen Randers Kommune
Heidi Engberg Refsgaard

Gode anbefalinger
Ghfran
Ghfran fra Syrien er ansat på Hobro alderdomshjem som IGU-elev, hvor hun har været ansat i halvandet år.

For Ghfran har det især været vigtigt at lære om arbejdsteknikker og arbejdsstillinger og dermed forebygge ryg- og skuldersmerter bedst muligt. Hun har også fået en betydelig bedre forståelse for de forskellige rengøringsmidler og vigtigheden af at anvende de rigtige midler til de rigtige formål.

Ghfran vil også gerne uddanne sig til rengøringstekniker, men er meget bevidst om, at det kræver gode danskkundskaber. For hende har det været en positiv oplevelse at være på kursus.
Ruchi
Ruchi er fra Indien og har været ansat i Ejendomsservice, Rengøring og Intern Service i 2,5 år.

Ruchi udtaler, at hendes faglige ordforråd er blevet øget med eksempelvis navne på redskaber og de forskellig rengøringsmidler. Hun har også lært om arbejdets planlægning - "work smarter, not harder"!

Ergonomi og arbejdsstillinger har også været et centralt område for Ruchi:
"Nu kan jeg passe bedre på mig selv"Saba
Saba fra Syrien arbejder på Solgaven i Hobro. Her har hun været ansat som IGU-elev i halvandet år. Hun beskæftiger sig primært som medhjælper i køkkenet og rengøring på hele Solgaven. Da Saba erfarede, at hun skulle på 20-dages kursus i Randers, blev hun glad, men også en smule nervøs - var hendes danskkundskaber mon gode nok?

Ifølge Saba mødte hun dog kun positive og forstående undervisere, som var hjælpsomme og talte langsomt og tydeligt. Dette har gjort, at hun nu er meget motiveret for at lære mere dansk, både skriftligt og mundtligt for dermed at gøre sig yderligere attraktiv på arbejdsmarkedet og eventuelt uddanne sig til rengøringstekniker.
Prema
Prema er fra Sri Lanka har været ansat i 9 år.
Også for Prema har fagudtrykkene indenfor rengøring haft stor opmærksomhed. Hun var på forhånd noget bekymret ved tanken om at skulle sidde på skolebænken, men blev overrasket over den meget varierede undervisning.

Lærerne har været både tålmodige og hjælpsomme, og Prema vil derfor gerne på kursus igen og evt. uddanne sig til rengøringstekniker.