Toggle navigation
Kontakt AMU Nordjylland
Tina Højgaard Popp
Uddannelsessekretær
Områder:
Truck
Bygge og anlæg (beton, kloak, stillads, teltopstiller, Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj)
Vejen som arbejdsplads
Epoxy
Arbejdsmiljø-uddannelse (Lovpligtig §9)
Skriv en besked

Brolægning

AMU Nordjylland tilbyder forskellige AMU-kurser inden for brolægning. Du kan bl.a. lære om mønsterbrolægning, opsætning af støttemure og trapper samt udformning af anlæg i beton- eller natursten. Derudover får du kendskab til brugen af arbejdstegninger i arbejdet.
Kurser:
Anlæg i beton-, natursten og træ
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 2 hold
Næste startdato: 29-11-2021
Varighed: 15 dage
Anlæg i natursten, træ og vand
Garantikursus
Se 1 hold
Næste startdato: 03-01-2022
Varighed: 15 dage
Anlæg i betonsten, buede linier
Garantikursus
Se 1 hold
Næste startdato: 24-01-2022
Varighed: 15 dage
Afvanding og nedsivning fra belægningsarealer
Se 1 hold
Næste startdato: 28-02-2022
Varighed: 5 dage