Toggle navigation

Avas - medindflydelse på kursus er noget af det vigtigste

avas_opfoelgning_paa_forforloeb_400x282

For aalborgvirksomheden Avas A/S er det altafgørende, at de selv har indflydelse på indholdet, når medarbejderne skal på kursus – og det får de hos AMU Nordjylland.

Som opfølgning på en proces, som blev igangsat i foråret 2016, har medarbejderne hos Avas igen været på kursus hos AMU Nordjylland. Denne gang blev der taget fat på nogle af de emner, som medarbejderne selv pegede på som interessante efter sidste forløb. Skolen har her formået at sammensætte et nyt forløb, hvor 80% af kursusindholdet har været bestemt af medarbejderne, mens de resterende 20% er blevet udvalgt af ledelsen i virksomheden.

- For os har det en afgørende betydning, at vi selv kan være med til at bestemme, hvad vores medarbejdere skal undervises i. Vi vil have det skræddersyet efter vores situation, og det har AMU Nordjylland endnu en gang formået at levere, fortæller Jan Ruberg Kjelgaard, administrerende direktør hos Avas A/S, og kørselsleder Karina Larsen fortsætter:

- Ved at tage udgangspunkt i vores dagligdag og vores udfordringer bliver undervisningen relevant, og vi kan se en stor udvikling i forhold til sidste forløb. Vores medarbejdere har fx virkelig taget det til sig, at vi i vores virksomhed har en ordentlig og respektfuld omgangstone. Der er ikke så mange ”enere”, som der tidligere har været. Vi er blevet rystet bedre sammen, og der er respekt for den enkeltes arbejdsområde. Og det handler helt sikkert om de emner, vi har valgt at sætte fokus på, og så skyldes det også, at underviserne har mødt medarbejderne, hvor de er – det har givet dem lyst til at lære.

Også hos ledelsen kan man mærke en forandring. I januar 2017 gennemgik virksomheden endnu en fusion, hvor en stor gruppe medarbejdere skulle integreres i virksomheden:

- Den her gang følte vi os også i ledelsen bedre forberedte på fusionen. Vi stod med en ny vide, som vi aktivt kunne bruge i processen, og det har virkelig givet pote, fortæller Jan Ruberg Kjelgaard.

Også blandt medarbejderne blev den nyligt overståede fusion oplevet mere positivt:

- Da vi var på kursus sidste år, lærte vi en del om det med god kommunikation på arbejdspladsen. Vi blev også rystet lidt bedre sammen som kolleger, og det har givet os mere respekt for hinanden. Vi er blevet bedre til at snakke sammen og være åbne, og jeg tror, at det har været med til at styrke os i forbindelse med den nye fusion. Vi har et rigtig godt sammenhold, og det betyder meget. På det her kursus har vi bygget videre på de ting, vi lærte om sidst. Der har været lidt genopfriskning men også en hel del nye ting – og alt sammen er noget, som vi kan bruge til daglig, slutter Mogens Andreasen, chauffør i asfaltafdelingen hos Avas A/S.