Toggle navigation

AMU-kursus satte kursen for store besparelser hos Jysk Transportservice A/S

I foråret 2017 har flere af chaufførerne fra Jysk Transportservice været på et 1-dags kursus hos AMU Nordjylland for at lære mere om energirigtig kørsel – og allerede nu kan de se mærkbare resultater.

- Vi er rigtig godt tilfredse med kurset! Der er blevet sat gang i en positiv udvikling, som vi skal sørge for at holde fokus på. Vores chauffører kører nu i gennemsnit 8 % længere pr. liter, og totalt set er der siden kurset sket en økonomisk besparelse på ca. 11%. Dette tal dækker imidlertid også over besparelser på skadessiden, hvilket muligvis kan tilskrives det faktum, at flere af chaufførerne efter kurset er blevet mere bevidste om, hvordan de kører, fortæller Ole Jensen, direktør for Jysk Transportservice A/S.

Jysk Transportservice fusionerede i 2016, og kurset har i den forbindelse også spillet en rolle i forhold til at skabe lidt mere fællesskab medarbejderne imellem.

- Helt generelt skal vi igennem en holdningsændring i forhold til det at køre energirigtigt. For nogle kommer det helt naturligt, mens andre stadig har svært ved at se vigtigheden i det. Det er noget, vi fortsat skal arbejde med. Her har kurset været et vigtigt skridt på vejen, og den viden, vores medarbejdere har fået, har allerede rykket en hel del. Og ser vi på fusionen, så har kurset også ført det med sig, at medarbejderne har fået mulighed for at lære hinanden lidt bedre at kende – det i sig selv er også positivt, fortæller underdirektør hos Jysk Transportservice Thomas Fiil.

Medarbejderne er desuden begyndt at dele deres kørselsresultater i en lukket gruppe på Facebook, og der er på den måde gået konkurrence i at se hvem, der kører mest energirigtigt. I fremtiden vil der fortsat blive fokuseret på området, og man vil hos Jysk Transportservice satse endnu mere på videreudviklingen bl.a. via kurser til medarbejderne. Alt sammen for at ruste virksomheden bedst muligt til fremtiden – både i forhold til at være på forkant med kundernes behov, og for fortsat at gøre arbejdspladsen attraktiv med henblik på tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere.

img_6969__eb_sary_500x434
På billedet fra venstre: Thomas Fiil (underdirektør, Jysk Transportservice), Ole Jensen (direktør, Jysk Transportservice), Kim Kristiansen (faglærer, AMU Nordjylland) og Finn Holst (virksomhedskonsulent, AMU Nordjylland).