Toggle navigation

Aalborg Kommune, Renovation

img_1971_719x375

AMU Nordjylland klæder ledige på til jobbet som renovationsmedarbejdere hos Aalborg Kommune, Renovation

Netop nu (2016) har AMU Nordjylland i samarbejde med Aalborg Kommune, Renovation afsluttet et forløb for ledige, som er blevet klædt på til jobbet som renovationsmedarbejder. I en periode på 13 uger skal de afløse de faste medarbejdere hos Aalborg Renovation, som skal afholde sommerferie, og her har det været vigtigt, at afløserne er klædt på med de rette kompetence, inden de starter.

- Hos Aalborg Renovation er vi rigtig godt tilfredse med forløbet. Deltagerne er både motiverede og engagerede, og vi har en klar forventning om, at det kommer til at gå rigtig godt for dem som afløsere hos os. Igennem de fire dage, hvor de har været på kursus hos AMU Nordjylland, har de bl.a. lært om vores organisation og vores værdier. Derudover har de naturligvis også helt praktisk fået indblik i, hvad jobbet som renovationsmedarbejder indebærer. På trods af, at det kun er fire dage, føler vi, at alle involverede bliver godt klædt på til et arbejde, som også måtte være efter de 13 uger hos Aalborg Renovation. Vi har god erfaring med at have medarbejdere på kursus hos AMU Nordjylland, og vi er endnu en gang meget tilfredse med samarbejdet, fortæller Thomas Bunch, teamleder hos Aalborg Renovation.

For de ledige er forløbet en oplagt mulighed for at få indblik i en branche, som de måske ikke tidligere har haft erfaring med. De bliver klædt på med en række specifikke kompetencer og får samtidig mulighed for at få en tre måneders ansættelse.

- Efter at have arbejdet som kørelærer i 12 år er det rigtig spændende at få indblik i et nyt arbejdsområde. Jeg kender lidt til renovationsbranchen gennem flere i min vennekreds, og efter at have været på det her forløb hos AMU Nordjylland er jeg kun blevet endnu mere sikker på, at det er en branche, jeg rigtig gerne vil arbejde indenfor i fremtiden. Siden jeg blev ledig, er jeg gået meget målrettet efter branchen. Jeg har fx på eget initiativ taget stort kørekort for at jeg kunne komme i betragtning til det her forløb, da jeg vidste, at det ville være et krav. Jeg har fået et kanongodt sammenhold med de andre på holdet, og jeg glæder mig til at komme i gang. Jeg håber også meget på, at jeg kan fortsætte inden for branchen efter de 13 uger hos Aalborg Renovation, siger Rolf Gravesen.

img_1976_300x200

Thomas Bunch Jensen
- teamleder ved Aalborg Renovation

img_1974_300x200

Rolf Gravesen
- kursusdeltager og nu sommerferieafløser hos Aalborg Renovation