Toggle navigation

13 ledige klædt på til job som sommerferie-afløsere hos Aalborg Forsyning - renovation

img_6848_495x230

AMU Nordjylland har i samarbejde med Aalborg Forsyning – Renovationen netop afsluttet et forløb for ledige, som er blevet klædt på til jobbet som renovationsmedarbejder.

I en periode på 13 uger skal de afløse de faste medarbejdere hos Aalborg Renovation, som skal afholde sommerferie. I den forbindelse har det været vigtigt, at afløserne er klædt på med de rette kompetencer, inden de starter.

- Hos Aalborg Renovation er vi rigtig godt tilfredse med forløbet. Rekrutteringen af afløserne har i år været en større udfordring, men vi sidder tilbage med en følelse af, at vi er nået i mål. Det skyldes især, at vi i et tæt samarbejde med Mogens Olesen fra Jobcenter Aalborg og vores samarbejdspartner AMU Nordjylland har været fast besluttet på, at opgaven skulle lykkedes fortæller Thomas Bunch, teamleder hos Aalborg Renovation.

- Igennem fire kursusdage har deltagerne fået et indblik i vores organisation, værdier og planer for fremtiden. Derudover har de helt praktisk fået indblik i, hvad jobbet kræver og hvilke affaldsløsninger vi har og vil anvende i fremtiden, fortsætter Thomas Bunch.

- For de ledige er forløbet en oplagt mulighed for at få indblik i en branche, som de måske ikke tidligere har haft erfaring med. Samtidig bliver de klædt på med en række specifikke kompetencer, og så får de naturligvis mulighed for 3 måneders fast ansættelse. Sidste år kunne vi efter de 3 måneders ansættelse tilbyde 2 ud af 3 afløsere fast ansættelse i vores transportafdeling. Vi sætter stor pris på samarbejdet med AMU Nordjylland omkring vores introkursus for vores ferieafløsere. Det er meget givende for både afløserne og for os som virksomhed, udtaler Louise Ørnbøl Vineke, teamleder for transport afdelingen Aalborg Renovation.

Aalborg Renovations fremtidsplaner
Renovationsverdenen er i stor udvikling, og det skyldes især samfundets stigende interesse for miljøet og dermed sortering af affald. Vejen frem er genanvendelse.

I oktober 2016 påbegyndte Aalborg Renovation at indsamle plast og metal ved alle husstande i kommunen. Det betyder, at der nu ved borgerne i kommunen, udover at få tømt dagrenovation, tilbydes afhentning af plast/metal, pap/papir og haveaffald. Samtidig er der en bestillerordning, hvor borgerne kan få afhentet større ting.

I 2016 overtog vi desuden tre dagrenovationsdistrikter, som ellers var udliciteret. Dette har medført, at der skulle ansættes flere folk og indkøbes flere biler til at varetage indsamlingsopgaverne.

Det nyeste tiltag er et test område med nedgravede containere. Testområdet er beliggende i Aalborg Vestby og blev indviet den 9. juni 2017. Flere nedgravede systemer er i test, og disse vil blive vurderet og evalueret mhp. at skabe det bedst tænkelige produkt.

I løbet af 2018 vil Aalborg Renovation påbegynde etableringen af 1.000 stk. nedgravede containere rundt i Aalborg tætby. Dette vil forløbe over en 5-årig periode.