Toggle navigation

Ejendomsservice - 6 ugers jobrettet uddannelse

Kurserne inden for ejendomsservice gør dig i stand til at varetage daglig drift og vedligehold af fx boliger, erhvervsejendomme, offentlige bygninger og sportsanlæg.

Undervisningen kan omfatte områder som:

  • brug af maskiner til at renholde og reparere bygninger, legepladser mv.
  • anvendelse af udstyr til at måle og regulere vandkvalitet og energiteknik.
  • brug af computer i jobbet.
  • kommunikation med beboere og brugere (fx i forbindelse med ind- og fraflytning).

Kurser: