Varebil

Corona: Midlertidig suspension af krav om uddannelse af varebilschauffører

Personer med kørekort til personbil kan midlertidigt fungere som varebilschauffører uden yderligere uddannelse.
For at sikre vareforsyningen bliver reglerne om kvalifikationskrav og uddannelse af varebilschauffører midlertidigt ophævet.

Det fremgår af netop udstedt ændringsbekendtgørelse.

Ændringen er blandt andet gennemført for at forebygge chaufførmangel i forbindelse med coronakrisen, og dermed bliver det muligt for personer med kørekort til personbil at fungere som varebilschauffører uden yderligere uddannelse.

Varebilsvognmænd skal fortsat have godskørselstilladelse
Helt præcist medfører ændringsbekendtgørelsen, at kapital 8a, som omhandler krav til kvalifikationer og uddannelse for varebilschauffører, i bekendtgørelsen om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, er midlertidig ophævet.

Varebilsvognmand skal dog fortsat have en godskørselstilladelse til den enkelte varebil.

Reglen om kvalifikationskrav og uddannelse af varebilschauffører vil blive genindført, når situationen omkring coronovirus er stabiliseret.

Uddannelsesbevis for varebilschauffører

Hos AMU Nordjylland har vi kurserne for dig, der gerne vil arbejde som varebilschauffør. Vi tilbyder både grund- og efteruddannelsen.
 
  • Grunduddannelsen er for dig, der har under 2 års erhvervserfaring, eller som aldrig før har arbejdet som varebilschauffør.
  • Efteruddannelsen er for dig, der har mere end 2 års erfaring som varebilschauffør inden for de seneste 10 år. 

Reglerne for vognmænd og varebilschauffører

  • Fra den 1. juli 2019 er varebiler på over 2.000 kg. til og med 3.500 kg omfattet af godskørselsloven, og det stiller nye krav til både vognmænd og varebilschauffører.
  • Vognmændene skal have tilladelse til at drive vognmandsforretning og varebiler skal registreres hos Færdselsstyrelsen. Chaufførerne skal gennemføre en grunduddannelse samt efteruddannes hvert femte år.

Implementeringen af efteruddannelsen foretages trinvis med udgangspunkt i chaufførens fødselsdato for at sikre en jævn fordeling af kursusgennemførslen:

Chaufførens fødselsdato      
    

Efteruddannelse skal være gennemført senest      

1., 2. eller 3. 30. juni 2019
4., 5. eller 6. 31. december 2019
7., 8. eller 9. 30. juni 2020
10., 11. eller 12. 31. december 2020
13., 14. eller 15. 30. juni 2021
16., 17. eller 18. 31. december 2021
19., 20. eller 21. 30. juni 2022
22., 23. eller 24. 31. december 2022
25., 26. eller 27. 30. juni 2023
28., 29., 30. eller 31. 31. december 2023
 
 
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
6 Ugers
Positivliste Nordjylland
Se 3 hold
Næste startdato: 15-06-2020
Varighed: 3 dage
Grund kvalifikation for varebilschauffør
6 Ugers
Se 1 hold
Næste startdato: 29-06-2020
Varighed: 5 dage
Efteruddannelse for varebilschauffører
6 Ugers
Positivliste Nordjylland
Se 3 hold
Næste startdato: 05-10-2020
Varighed: 2 dage