Toggle navigation

Personbefordring - Uddannelser der udvikler dig

Har du et brændende ønske om at udvikle dig, men samtidig tag uddannelser der kan hjælpe andre? Hos AMU Nordjylland kan du få dine ønsker opfyldt. Hos os kan du på ganske få dage få dine ønsker opfyldt og du kan opkvalificer dig selv, der gør det muligt for dig at åbne op for en lang række muligheder inden for det danske erhverv, samt gøre dig selv til en eftertragtet arbejdskraft.

 

Med en uddannelse i hånden er du på vej til at åbne dørene for dig selv. Du vil nemlig kunne bruges på en lang række af forskellige arbejdspladser, og blive anset som en værdifuld arbejdskraft. Hvis du gerne vil arbejde med personbefordring, er der nogle særlige krav, du skal leve op til, før du kan køre med passagerer i fx bus og rutebil. Det gælder både store bybusser og rutebiler samt mindre busser, der fx anvendes til transport af syge og handicappede. I arbejdet som chauffør er det dig, der står for bl.a. planlægning, billettering og sikkerhed, og du er samtidig virksomhedens ansigt udadtil.


Uddannelser

Hos AMU Nordjylland finder du flere forskellige uddannelser når det kommer til personbefordring. Vi har både kurser der ruster dig til at blive buschauffør, taxachauffør eller BAB - Befordring af bevægelseshæmmede. Herunder kan du læse mere om, hvad uddannelserne indeholder.

Buschauffør

Denne uddannelse henvender sig til personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbus branchen. Efter endt uddannelse vil du i stand til at på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.

Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i undervisningsplanen for køreuddannelse til denne kategori jf. bek. nr. 1301 af 27/11/2017.

Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jf Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bek. nr.1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.

Hos AMU Nordjylland har du også muligheden for at tage EU efteruddannelse af bus, hvis du har haft kørekortet i længere tid, og skal holdes ajour på regler og retningslinjer.

Taxichauffør

Kurserne inden for taxa-området henvender sig til dig, der ønsker at arbejde med:

 • Erhvervsmæssig persontransport i regi af taxikørsel (i overensstemmelse med taxilovgivningens bestemmelser)
 • Kørsel for offentlig myndighed
 • Limousinekørsel

Du kan desuden blive opdateret med ny viden om kundeservice, kommunikation og konflikthåndtering.

Efter endt uddannelse kan du udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver som chauffør, der udfører erhvervsmæssig persontransport i regi af taxikørsel (i overensstemmelse med taxilovgivningens bestemmelser), kørsel for offentlig myndighed samt limousinekørsel.

Du bliver undervist i brancherettede emner inden for:

 • Arbejdsret
 • Færdselslovgivning
 • Arbejdsmiljø og ergonomi
 • Befordring af særlige grupper
 • Kundeservice
 • Konflikthåndtering og kommunikation
 • Førstehjælp
 • Taxi lovgivning

Du lærer, hvordan du på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde fører og betjener køretøjet samt udviser rutineret, passagervenlig og energirigtig køreadfærd. Du lærer også, hvad det vil sige at udvise defensiv kørestil. Der vil være træning i at betjene og anvende GPS-udstyr.

Kravet for at kunne starte uddannelsen er at du skal være 21 år eller derover ved tidspunktet for aflæggelse af de afsluttende prøver og have haft kørekort kategori B (almindelig bil), inden uddannelsens påbegyndelse, i mindst 3 år. Der skal bestås både praktisk og teoretisk prøve for, at der kan udstedes chaufførkort. Bemærk også, at det kræves du kan tale og forstå dansk, og at skolen kan forlange en sprog samtale.

BAB - Befordring af bevægelseshæmmede

I samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab, FlexDanmark og AMU Nordjylland
udbydes uddannelsen for chauffører og vognmænd, der kører offentlig servicetrafik.

NT stiller det som et krav, at alle chauffører, der arbejder med offentlig servicetrafik (flextrafik) samt det ansatte vagt- og administrative personale, skal have gennemført BAB modul 1 og 2.

Endvidere er det et krav, at de chauffører, der arbejder med transport af kørestolsbrugere, også skal have gennemført BAB modul 3. Hvis en chauffør har gennemført et 5-dages AMU-kursus i befordring af bevægelseshæmmede (BAB-kursus), kan dette dog erstatte modul 3.

Målgruppen er chauffører, som ønsker indsigt i regelsættene bag offentlig servicetrafik med henblik på at komme til at udføre dette.

Beskrivelse af BAB

(BAB Modul 1.) Deltageren har kendskab til lovgrundlaget for trafikselskabers og kommunernes virke inden for offentlig servicetrafik, samt har viden om regelsættet for offentlig servicetrafik, herunder servicekrav, trafikstyring og ordninger for befordring af borgere med forskellige behov. Deltageren har kendskab til krav om egen uddannelse og kan agere korrekt som chauffør inden for den offentlige servicetrafik.

(BAB Modul 2.) Deltageren kan med sin viden om forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, under hensyn til passagerernes særlige handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation.
På baggrund af sin viden om særlige passageres behov for supplerende ilt, kan chaufføren befordre denne gruppe passagerer sikkert og professionelt.
Endelig kan deltageren reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage alarmering og evt. anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.

(BAB Modul 3.) Deltageren kan gennem teori om forskellige fysiske handicap betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers specielle udstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik samt gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj indrettet til befordring af fysisk handicappede passagerer.

Deltageren kan betjene trappemaskiner, hydraulisk lift i køretøjer samt foretage fastspænding af kørestole og handicappede korrekt og professionelt, under hensyn til gældende regler for arbejdets udførelse.

Endelig kan deltageren kommunikere med den bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation.

Er du i tvivl?

Hvis du stadig er i tvivl, så skal du så sandelig ikke tøve med at tage kontakt til os. Vi vil gerne hjælpe dig videre, i afklaringen om, hvilket kursus eller anden certificering der er det rette valg for dig. Det vigtigste for os, er selvfølgelig dig, og at du får fat i den helt rigtige uddannelse til dig.