Kontakt AMU Nordjylland
Thomas Harlyk
Uddannelsessekretær / Driftskoordinator
Områder:
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
Alle de grønne kurser
Anlægsgartner, Greenkeeper/groundsman,
Droner
Jagttegnslæreruddannelsen
Skov og natur
Organisationsudvikling
Skriv en besked

Jagttegnslæreruddannelsen

Målrettet dig, som vil være med til at uddanne kommende jægere

Jagt er et håndværk med et stort ansvar

Uddannelsen til Jagttegnslærer er af 6 dages varighed og en del af de uddannelser som Miljøstyrelsen, har udvalgt med et certifikatkrav.

Uddannelsen afholdes:
24/3 – 26/3 2021 +
14/4 – 16/4 2021

Tilmelding: Kontakt Thomas Harlyk på tlf. 9633 2626.

Efter endt uddannelse kan du på sikker og forsvarlig vis, påtage dig ansvaret for at gennemføre et kursus for jagttegnsaspiranter. Herunder også instruere aspiranter i sikker afgivelse skud med haglgevær.

Jagttegnslæreruddannelsen planlægges i tæt samarbejde med Miljøstyrelsen og udvalgte aktører inden for området.

Om uddannelsen til jagttegnslærer

Forudsætninger for optagelse

Jagttegnslærerkurset henvender sig til personer med jagttegn og erfaring med jagt og vildtpleje.
 
Miljøstyrelsen kræver en godkendelse for at du kan gennemføre et kursus for jagttegnsaspiranter. 

Når du har bestået uddannelsen, får du Miljøstyrelsens officielle godkendelse som Jagttegnslærer.

Formålet med uddannelsen

Formålet med uddannelsen er, at sikre at kommende instruktører kan varetage en målrettet, sikker og pædagogisk undervisning, således at kommende haglskytter bliver fortrolige med haglvåbenet og lærer at ramme bevægelige mål. 

Uddannelsen til instruktør indeholder følgende elementer:

Introduktion til rollen som underviser og til en række forskellige pædagogiske metoder og redskaber der kan understøtte undervisning af jagttegnsaspiranter.

Gennemgang af de emner, der er omfattet af det obligatoriske jagttegnskursus, jf. jagttegnsbekendtgørelsens bilag 1, med fokus på hvordan man bedst muligt forbereder og tilrettelægger den konkrete undervisning i dem,
Kendskab til forskellige redskaber der kan støtte jagttegnsaspiranter med eksempelvis læsevanskeligheder.

Jagtfaglige emner:

Vildt
Kendskab og biologi
Vildtforvaltning – afskydning, biotopplaner og udsætning

Våben og Ammunition
Våbnets opbygning, Håndtering og skydning
Ammunition
Jagtens lovgivning

Hvem må gå jagt hvor?
Jægerens værktøjer
Jægeren som en del af naturens brugere

Etikette og ledelse
Pædagogiske emner som er integreret i uddannelsen

Forståelse for de biologiske sammenhænge inden for Vildtforvaltning.
Forståelse for betydningen af skudafstande, kunne afstandsbedømme korrekt og kunne udvise sikker våbenhåndtering i praksis.,

Praktiske oplysninger

Uddannelsen består af 2 moduler á 3 dage.

Prisen er kr. 3500,-

Prisen inkluderer:

 • Undervisning
 • undervisningsmateriale
 • Formiddags- og eftermiddagskaffe begge dage.

  Adresse

  AMU Nordjylland, Sandmoseskolen
  Sandmosevej 486 Brovst.

  Sandmoseskolen er en kostskole, hvor du kan overnatte:
  Pris for overnatning: Kr. 3000 inkl forplejning gældende for begge moduler.