Toggle navigation

Farligt gods og lastsikring

AMU_Nordjylland_Farligt_gods_truck_display

ADR

ADR bevis er et krav, når du skal håndtere farligt gods

Kurserne inden for farligt gods giver dig mulighed for at arbejde med håndtering af farligt gods ud fra ADR-lovgivningen, mens kurserne i lastsikring gør dig i stand til at anvende det korrekte lastsikringsudstyr samt stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler.