Farligt gods og lastsikring

Vigtig information til godkendte udbydere af farligt gods chaufførkurser (ADR-kurser)

Se Færdselsstyrelsens oplysninger omkring farligt gods-beviser – og om hvordan du skal forholde dig.

Til godkendte udbydere af farligt gods chaufførkurser (ADR-kurser)

I forsættelse af nedenstående orientering af 16. marts 2020 skal Beredskabsstyrelsen supplere med følgende:

Udover de force majeure initiativer for national transport, der allerede er iværksat for ADR-beviser, der udløber i marts eller april 2020 (se vedhæftede), har Luxembourg initieret en multilateral aftale om administrativ forlængelse af gyldigheden af ADR-beviser (og sikkerhedsrådgiverbeviser), jf. vedhæftede M324.

Danmark har tiltrådt M324 den 31. marts 2020. Aftalen indebærer følgende for såvel national som international transport:

- Chauffører, hvis ADR-bevis udløber i perioden fra og med 1. marts 2020 til og med 31. oktober 2020, kan fortsat transportere farligt gods til og med den 30. november 2020 i de lande, der har tiltrådt den multilaterale aftale (se hvilke lande her: https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html).

- Chauffører, hvis ADR-bevis udløber i perioden fra og med 1. marts 2020 til og med 31. oktober 2020, og som ønsker at forlænge gyldigheden af deres ADR-bevis, kan til og med den 30. november 2020 deltage i og bestå en repetitionsuddannelse med henblik på fornyelse af ADR-beviset. Udløbsdatoen for det nye ADR-bevis vil da som normalt blive 5 år efter den oprindelige udløbsdato for det nuværende ADR-bevis.

Kurserne inden for farligt gods giver dig mulighed for at arbejde med håndtering af farligt gods ud fra ADR-lovgivningen, mens kurserne i lastsikring gør dig i stand til at anvende det korrekte lastsikringsudstyr samt stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler. 

Aktuelle kurser:
Efteruddannelse for varebilschauffører
6 Ugers
Positivliste Nordjylland
Se 3 hold
Næste startdato: 14-12-2020
Varighed: 2 dage
EU efteruddannelse for godschauffører
Garantikursus
6 Ugers
Positivliste Nordjylland
Se 26 hold
Næste startdato: 14-12-2020
Varighed: 5 dage
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
6 Ugers
Positivliste Nordjylland
Se 4 hold
Næste startdato: 16-12-2020
Varighed: 3 dage
EU-Efteruddannelse for bus chauffører
6 Ugers
Se 9 hold
Næste startdato: 04-01-2021
Varighed: 5 dage
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1
6 Ugers
Positivliste Nordjylland
Se 10 hold
Næste startdato: 11-01-2021
Varighed: 5,4 dage
Godstransport med lastbil
6 Ugers
Positivliste Nordjylland
Se 11 hold
Næste startdato: 12-01-2021
Varighed: 30 dage
Kørsel med vogntog, kategori C/E
6 Ugers
Positivliste Nordjylland
Se 11 hold
Næste startdato: 12-01-2021
Varighed: 20 dage
Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil
Positivliste Nordjylland
Se 8 hold
Næste startdato: 01-02-2021
Varighed: 20 dage
ADR Repetition - Grundkursus
Garantikursus
6 Ugers
Positivliste Nordjylland
Se 4 hold
Næste startdato: 01-03-2021
Varighed: 1,7 dage
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1
6 Ugers
Positivliste Nordjylland
Se 4 hold
Næste startdato: 01-03-2021
Varighed: 2,3 dage
ADR Repetition - Grundkursus + Tank
Garantikursus
6 Ugers
Positivliste Nordjylland
Se 4 hold
Næste startdato: 01-03-2021
Varighed: 2,7 dage
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1
Garantikursus
6 Ugers
Positivliste Nordjylland
Se 4 hold
Næste startdato: 01-03-2021
Varighed: 3,3 dage
AMU Nord EU-Efteruddannelse for bus chauffører
6 Ugers
Se 1 hold
Næste startdato: 14-06-2021
Varighed: 5 dage
Lastsikring og stuvning af gods
Garantikursus
6 Ugers
Positivliste Nordjylland
Se 7 hold
Næste startdato: 23-06-2021
Varighed: 3 dage
48 kurser er skjult - klik her for at vise dem
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
6 Ugers
Positivliste Nordjylland
Se 1 hold
Næste startdato: 04-03-2021
Varighed: 1 dag