Toggle navigation

Erhvervspraktik på Sandmoseskolen

DALL_E_2024-01-19_08 ...g_on_students_workin

Erhvervspraktik på Sandmoseskolen

Som elev på 8., 9. eller 10. klassetrin har du mulighed for at komme i erhvervspraktik på Sandmoseskolen, AMU Nordjylland.
En erhvervspraktikperiode på Sandmoseskolen vil variere for hver elev. Vi tilrettelægger et praktikforløb, der tilpasses elevens forudsætninger, ønsker og de aktuelle opgaver på skolen i den pågældende periode.

Fagområder, som du vil blive introduceret til, omfatter:
  • Faglærer
  • Ejendomsservicetekniker
  • Kontor

Information og kontakt:

Alle elever på 8. og 9. klassetrin har ret til en uges erhvervspraktik. Elever på 10. klassetrin skal deltage i praktik eller brobygning i mindst én uge, men perioden kan forlænges op til fem uger.

Kørsel til og fra Sandmoseskolen er normalt for egen regning, din skoles regning eller kommunens regning. I visse tilfælde kan Sandmoseskolen muligvis yde assistance med transport.

Hvis du er nysgerrig eller ønsker at komme i erhvervspraktik på Sandmoseskolen, er du velkommen til at kontakte os.