Toggle navigation

Dørmandsuddannelsen

– Grundlag for autorisation

Så vil du have et job inden for restaurationsbranchen, festival eller sportsbegivenheder, events, fester og lignende, kan dørmandsuddannelsen forberede dig til dette eller autorisere dig til funktionen.

Med dørmandsuddannelsen fra AMU Nordjylland er du tæt på den autorisation, som mange steder er et krav for at blive ansat som dørmand i dag. Med en bestået dørmandsuddannelse mangler du blot politiets endelige autorisation. 
D__rmandsuddannelsen_hos_AMU_Nordjylland(2)

Uddannelsens formål

Dette dørmandskursus giver dig det teoretiske grundlag for at søge autorisation som dørmand hos politiet. 

Se aktuelle kursusdatoer

Uddannelsens indhold

 • Service
 • Konflikthåndtering
 • Kommunikation og samarbejde
 • Rusmidler og deres virkning
 • Førstehjælp og brand
 • Hensigtsmæssig anvendelse af fysiske konflikthåndtering
 • Gældende lovgivning inden for området.

Du får på den måde viden om alle de forhold og lovgivninger, der er vigtige for, at du kan bestride jobbet som dørmand.
Det gælder også de forpligtelser, som du har som ansat over for din arbejdsgiver.

Jobbet som dørmand

Som professionel dørmand er det vigtigt, at du har et godt og konstruktivt samarbejde med eksterne og interne samarbejdspartnere som fx de øvrige ansatte i virksomheden, politiet og andre myndigheder. Derudover skal du bl.a. være i stand til at:

 • Håndtere konflikter på en konstruktiv måde
 • Kommunikere med gæsterne med en forståelse for deres forskelligartethed og forskellige kulturelle baggrunde
 • Vurdere den enkelte gæsts tilstand
 • Vurdere risikoen for eventuelle konfliktsituationer og som den professionelle forebygge disse situationer.

Derudover skal du være opmærksom på din egen adfærd og kommunikation, og hvordan dette kan påvirke en situation.

Uddannelsens opbygning

Dørmandsuddannelsen består af oplæg, diskussioner, cases, små opgaver, gruppearbejde, refleksion og træning. Derudover vil der ofte være gæsteundervisere fra fx politiet og selvforsvarsklubber.

Uddannelsen afsluttes med en prøve på dansk, som du skal bestå for at kunne få udstedt dit uddannelsesbevis.

Beviset er din dokumentation for, at du må søge autorisation.

Forudsætninger for deltagelse

Uddannelsen foregår på dansk, så derfor skal dine danskkundskaber være på et niveau, så du kan følge undervisningen og aflægge den obligatoriske prøve på dansk. For at kunne gennemføre uddannelsen skal du kunne dansk på et niveau, som svarer til ”Prøve i dansk 2”.

Du skal som udgangspunkt have en ren straffeattest for at opnå autorisation som dørmand. Det er politiet, som kan oplyse dig, om der er anmærkninger i straffeattesten, som kan få indflydelse herpå.