Toggle navigation

Virksomhed - værd at vide

Vi lytter til virksomhedens behov for uddannelse

Vi har mulighed for at være fleksible med hensyn til den måde, undervisningen kan gennemføres på.
 
Vi kan sammen udvælge kurserne på og sætte dem sammen i et forløb specielt til jer.
 
Måske har virksomheden behov for aften- eller weekendundervisning?
Undervisningen kan også gennemføres ude på arbejdspladsen.

Her er vores virksomhedskonsulenter altid behjælpelige med at finde den rigtige løsning.

Hvad koster et AMU-kursus?


AMU-satser 2024
Deltagerbetaling for AMU-kursus: Kr. 108,- pr dag
Tillægspris: Kr. 140,- kr pr. dag, hvis ​kurset ​afvikles på din virksomhed.

Når du tilmelder dig kurserne på vores hjemmeside bliver du viderestillet til voksenuddannelse.dk, hvor tilmeldingen færdiggøres.

Et AMU-kursus afsluttes altid med en test

AMU Nordjylland gør opmærksom på, at AMU-kurserne fra Ministeriel side er pålagt en test som afslutning på kurset.
Denne test skal være bestået, før skolen kan udstede et AMU-bevis.

Løntabsgodtgørelse / VEU

Virksomheden kan modtage løntabsgodtgørelse, når medarbejderne er på kursus:
Kr. 940,- pr. dag. 
Der er også et tilskud til befordring på kr. 1,12 pr. km.

Dette søges på voksenuddannelse.dk

Kompetencefonde: Få dækket kursusudgifterne

Lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer har i fælleskab stiftet kompetencefonde, hvor formålet er at bidrage til betalingen af kursusudgifter når medarbejdere deltager i et kompetencegivende kursus. Det er den enkelte virksomhed, der betaler til ordningen gennem et bidrag pr. medarbejder.

Kompetencefondene varierer i forhold til, hvilke AMU-kurser, der ydes tilskud til.

Målet med kompetencefondene er at give både virksomheder og medarbejdere en ekstra motivation til at benytte mulighederne med efter- og videreuddannelse.

Dette kan godt være et kompliceret område - lad derfor vores virksomhedskonsulenter guide dig.

Kompetencefondene inden for AMU Nordjyllands områder:

Byggeri
Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Det grønne
Kirkegårde: Fakk - Fagforbund for Gravere og Kirkegårdsledere
Anlægsgartner: Anlægsgartnerfagets Kompetencefond.

Ejendomsservice
Ejendoms- og tilsynsfunktionærerne

Elektronik
IKUF - Industriens KompetenceUdviklingsFond

Proces
IKUF - Industriens KompetenceUdviklingsFond

Transport
TLK - Transport- og lagerområdets Kompetenceudviklingsfond