Tosprogede

AMU Nordjylland tilbyder uddannelsesforløb til dig, der er tosproget. Forløbene indeholder uddannelser, der kan øge din tilknytning til det Danske arbejdsmarked og muligheden for beskæftigelse. Fag i dansk, samfundsforhold og kultur er en del af den faglige undervisning.

I Danskundervisningen arbejder du hver dag med teori og fagsprog fra brancherne.

Som en del af uddannelsen kan du komme i praktik i virksomheder, så du kan afprøve det, du har lært på uddannelsen. Praktikken giver dig også mulighed for at få arbejde i virksomheden.

For at deltage i kurserne skal du som minimum have bestået Sprogcentrets prøve i Danskuddannelse 1 eller have tilsvarende kvalifikationer.

NYHED: Dansk som fjernundervisning

Har du brug for at blive bedre til dansk - eller for at få sproget genopfrisket?

Nu kan du tage et dansk-kursus som fjernundervisning. Her arbejder du hjemmefra på det niveau, der passer til dig.

For at deltage i undervisningen kræver det, at du har adgang til en computer med internetadgang.
Du får tilsendt et login og links til de programmer, der arbejdes med.

Undervisningen foregår som selvstudie, hvor du og underviseren holder kontakt gennem Microsoft Teams og/eller telefonisk.

Du kan starte på kurset, når det passer dig!
Og du kan også selv bestemme længden af kurset. Det aftaler du med Alice Kastberg ved tilmelding.

Find kurset "AMU-kursus: Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau, FJERNUNDERVISNING" her under.

Kurser: