Tosprogede

AMU Nordjylland tilbyder uddannelsesforløb til dig, der er tosproget. Forløbene indeholder uddannelser, der kan øge din tilknytning til det Danske arbejdsmarked og muligheden for beskæftigelse. Fag i dansk, samfundsforhold og kultur er en del af den faglige undervisning.

I Danskundervisningen arbejder du hver dag med teori og fagsprog fra brancherne.

Som en del af uddannelsen kan du komme i praktik i virksomheder, så du kan afprøve det, du har lært på uddannelsen. Praktikken giver dig også mulighed for at få arbejde i virksomheden.

For at deltage i kurserne skal du som minimum have bestået Sprogcentrets prøve i Danskuddannelse 1 eller have tilsvarende kvalifikationer.

Kurser: