Toggle navigation

Nå nye højder som kranfører

Har du et brændende ønske om at udvikle dig, og vil du gerne nå nye højder? Hos AMU Nordjylland kan du få dine ønsker opfyldt, vi har nemlig en masse kurser der gør det muligt for dig at lære at styre kraner. Hos os kan du på ganske få dage få dine ønsker opfyldt og du kan opkvalificer dig selv, der gør det muligt for dig at åbne op for en lang række muligheder inden for det danske erhverv, samt gøre dig selv til en eftertragtet arbejdskraft.

Med en uddannelse i hånden er du på vej til at åbne dørene for dig selv. Du vil nemlig kunne bruges på en lang række af forskellige arbejdspladser, og blive anset som en værdifuld arbejdskraft. For at komme igang skal du blot være fyldt 18 år.

Uddannelse

Som kranfører er der en række certifikater, du skal have for at betjene forskellige typer kraner, og de certifikater kan du tage hos AMU Nordjylland. Det gælder fx travers- og portalkraner samt mobile kraner.

Hos AMU Nordjylland vil du kunne finde en lang række kurser der vil kvalificer dig inden for betjening af kraner. Vi har kurser der henvender sig til betjening af travers-, portalkraner og rigger udstyr. Derudover har vi selvfølgelig også kurser til mobile kraner:

 • Mobile kraner >8-30 tons meter
 • Mobile kraner >8-30 tons meter m. integreret kranbasis
 • Mobile kraner >30 tons meter
 • Kranbasis, suppleret med samløft med kraner
 • Udvidelse kran D til mobile kraner >8-30 tons meter
 • Udvidelse kran D til mobile kraner >30 tons meter
 • Udvidelse kran E til mobile kraner >30 tons meter
 • Ajourføring for kranførere

Mobile kraner >8-30 tons meter - 10 dage

Denne uddannelse henvender sig til personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom. Deltageren skal dokumentere, at have gennemført og bestået følgende uddannelse: Kranbasis

Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.2

Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til:

 • risici forbundet med arbejde med mobile kraner
 • mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger
 • mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger
 • reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejse tilbehør og anhugningsgrej
 • indholdet af kran journaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang
 • reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner
 • mobile kraners stabilitet forhold
 • jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne
 • valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt
 • korrekt anvendelse af støtteben

Efter endt uddannelse kan deltageren:

 • betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
 • vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
 • vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standard tegn) og brug af radio
 • vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes
 • gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
 • tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
 • aflæse lastdiagrammer
 • opstille mobile kraner korrekt

Mobile kraner >8-30 tons meter med integreret kranbasis - 10 dage

Denne uddannelse henvender sig til personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter.

Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.

Efter endt uddannelse vil du kunne udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.1 og punkt 2.2

Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til:

 • risici forbundet med arbejde med mobile kraner
 • mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger
 • mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger
 • reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
 • indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang
 • reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner
 • mobile kraners stabilitetsforhold
 • jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne
 • valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt
 • til korrekt anvendelse af støtteben

Efter endt uddannelse kan deltageren:

 • betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
 • vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
 • vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
 • vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
 • gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
 • tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
 • aflæse lastdiagrammer
 • opstille mobile kraner korrekt

Mobile kraner >30 tons meter - 10 dage

Denne uddannelse henvender sig til personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af lastbilmonterede kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og som tillige opfylder de specielle adgangskrav.

Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.

Deltageren skal dokumentere, at have gennemført og bestået følgende uddannelser:48644 Mobile kraner >8-30 tm med integreret kranbasis (10 dage) eller Kranbasis samt 48643 Mobile kraner >8-30 tm (5 dage).

Beskrivelse: Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.3

Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til:

 • risici forbundet med arbejde med mobile kraner
 • mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger
 • mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger
 • reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
 • indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang
 • reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner
 • mobile kraners stabilitetsforhold
 • jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne
 • valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt
 • til korrekt anvendelse af støtteben
 • mobile kraners begrænsninger i forhold til vejrliget
 • anvendelse og beregning af ballast
 • valg af ekstraudstyr, fx fly-jib, og kunne montere dette korrekt

Efter endt uddannelse kan deltageren:

 • betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
 • vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
 • vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
 • vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,
 • gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
 • tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
 • aflæse lastdiagrammer
 • opstille mobile kraner korrekt

Kranbasis, supplere med samløft med kraner - 10 dage

Efter kurset og bestået prøve kan deltageren føre kraner og lignende maskiner over 8 tons/tonsmeter, omfattet af § 4 i
bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

Efter kurset kender deltageren til:

 • Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, herunder anhugning af byrden og signalgivning.
 • Risici forbundet med arbejde med kraner,
 • Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger,
 • Kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
 • Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej,
 • Indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang.
 • Reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran
 • Hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes

Efter kurset kan deltageren:

 • Foretage anhugning af byrder og betjene almindeligt forekommende kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
 • Betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
 • Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
 • Vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
 • Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
 • Tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
 • I fællesskab med en anden kranfører sikkerhedsmæssigt forsvarligt udføre samløft med 2 kraner

Udvidelse kran D til mobile kraner >8-30 tons meter - 10 dage

Denne uddannelse henvender sig til dig der er i besiddelse af D certifikat og har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.Deltageren skal være i besiddelse af kran D ¿ certifikat, erhvervet før den 1. 1. 2018.

Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 8 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.2 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Udvidelse kran D til mobile kraner >30 tons meter - 10 dage

Dette kursus henvender sig til dig der er i besiddelse af kran D certifikat og har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 30 tonsmeter.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom. Deltageren skal være i besiddelse af kran D certifikat, erhvervet før den 1. 1. 2018.

Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.3 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Udvidelse kran E til mobile kraner >30 tons meter - 5 dage

Dette kursus henvender sig til dig der er i besiddelse af E certifikat og har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 30 tonsmeter.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.Deltageren skal være i besiddelse af kran E - certifikat (lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter)erhvervet før den 1. 1. 2018.

Efter dette kursus kan du udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 5 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskravene omkring Kranbasis, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.3 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Ajourføring for kranførere - 2 dage

Dette kursus henvender sig til faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af kraner monteret på lastbil og som skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Efter uddannelsen kan du på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere forskellige typer af kraner monteret på lastbil. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:

 • Krantyper og -opbygninger, drifts- og sikkerhedsmæssig kontrol af kraner, forebyggende vedligehold af kran- og anhugningsudstyr. Anmeldelse og kranjournal
 • Udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugningsudstyr mv. Håndtering af betjeningskonsoller til manuelt- og fjernbetjente kraner
 • Sikkerhedsbestemmelser ved opstilling, håndtering, nedpakning og transport med kraner monteret på lastbil
 • Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
 • Stabilitetsforhold, jordbundsforhold, vurdering af forskellige underlags bæreevne, vind- og vejrforhold. Særlige forhold på byggepladser samt tegningsforståelse
 • Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led
 • Lastsikring, opklodsning, understøtning af kranbil samt surring af forskellige typer af gods og udstyr, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
 • Sikkerhedsbestemmelser ved af- og påmontering af ekstraudstyr, eksempelvis fly-jib, læssegrab m.fl.
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser for førercertifikater og brug af personlige værne-/hjælpemidler
 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
 • Kundeservice og konflikthåndtering
 • Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse.
 • Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Er du i tvivl?

Hvis du stadig er i tvivl, så skal du så sandelig ikke tøve med at tage kontakt til os. Vi vil gerne hjælpe dig videre, i afklaringen om, hvilket kursus eller anden certificering der er det rette valg for dig. Det vigtigste for os, er selvfølgelig dig, og at du får fat i den helt rigtige uddannelse til dig.