Toggle navigation

3. Anerkendelse og Udtalelse:

  • Personlig udtalelse fra Sandmoseskolen om elevens deltagelse og bidrag.
  • Opnåede kompetencer anerkendt og overførbare uden for skolemiljøet.
  • Tildeling af AMU-beviset "Etablering af biodiverseanlæg" ved gennemførelse.

4. Erhvervspraktikmuligheder:

  • Tilbud om relevant "grøn" praktikplads i forbindelse med erhvervspraktik i folkeskolen.

Praktisk info:

Tidspunkter for undervisningsgange planlægges i dialog. Elevernes skole stiller med en lærer som en faglig, pædagogisk og didaktisk ligestillet partner der understøtter læring og sikrer elevernes trivsel. I visse tilfælde kan Sandmoseskolen bistå med transport (minibus 9-personer). 

Kurser: