Toggle navigation

Lær at køre bussen

Har du et brændende ønske om at udvikle dig? Hos AMU Nordjylland kan du få dine ønsker opfyldt. Hos os kan du på ganske få dage få dine ønsker opfyldt og du kan opkvalificer dig selv, der gør det muligt for dig at åbne op for en lang række muligheder inden for det danske erhverv, samt gøre dig selv til en eftertragtet arbejdskraft.

Med en uddannelse i hånden er du på vej til at åbne dørene for dig selv. Du vil nemlig kunne bruges på en lang række af forskellige arbejdspladser, og blive anset som en værdifuld arbejdskraft. For at komme igang skal du blot være fyldt 18 år og have et gyldigt kørekort, og så er du på rette vej.

Persontransport - bus

Kurserne inden for persontransport er for dig, der enten arbejder eller gerne vil arbejde med mennesker. Du tager kørekortet til bus hos AMU Nordjylland - og igennem vores kurser kan du lære alt lige fra god kundeservice til sikkerhed i trafikken og energirigtig kørsel. 

Buskørekort på 30 dage

Du har muligheden for at tage buskørekort eller blive efteruddannet. Med et buskørekort er du ét skridt nærmere jobbet som buschauffør. Det tager kun 30 dage. Hos AMU Nordjylland er du garanteret dygtige faglærere, som med virkelighedsnær undervisning sikrer dig den bedste oplevelse igennem kurset. Kurset er for personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbus branchen.

Efter uddannelsen vil du kunne på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.

Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i undervisningsplanen for køreuddannelse til denne kategori jf. bek. nr. 1301 af 27/11/2017.

Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jf Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bek. nr.1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.

EU efteruddannelse - bus

Som buschauffør skal du gennemføre den lovpligtige EU-efteruddannelse hvert 5. år. Tag din efteruddannelse hos AMU Nordjylland og få opdateret din viden om de nyeste regler og retningslinjer. Uddannelsen retter sig mod Faglærte og ufaglærte chauffører, der har, eller søger beskæftigelse inden for busområdet.

Efter uddannelsen vil du være blevet ajourført i de nyeste regler og retningslinjer, og kan i praksis anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som buschauffør inden for følgende emner:

  • Færdselsregler
  • Regler for arbejdstid
  • Køre- og hviletidsregler
  • Trafiksikkerhed
  • Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi til overvågning af kørsel og køretøjer
  • Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker
  • Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan
Deltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse for buschauffører, jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport § 20, § 21 og § 22.

Jobmuligheder

Efter endt uddannelse, vil du få et bevis med på vejen. Dette kan være nøglen til at åbne op for en lang række af spændende jobmuligheder for dig i transportbranchen, da du vil blive anset som værende en eftertragtet arbejdskraft, og dine chancer for at få et job vil være umådelig større, end da du startede.

Du vil uden tvivl gøre dig selv en stor tjeneste, ved at gøre dig selv mere attraktiv, da kurser, uddannelser og certifikater er med til at give dig et forspring. Du vil blive anset som initiativrig af kommende arbejdsgiver, ved at du er villig til at lære og efteruddanne dig selv – hvilket er en evne der bliver sat pris på, på arbejdspladserne. Du vil blive anset som en styrke med din viden og kunnen, og derfor vil du give dig selv en større jobsikkerhed.

Er du i tvivl?

Hvis du stadig er i tvivl, så skal du så sandelig ikke tøve med at tage kontakt til os. Vi vil gerne hjælpe dig videre, i afklaringen om, hvilket kursus eller anden certificering der er det rette valg for dig. Det vigtigste for os, er selvfølgelig dig, og at du får fat i den helt rigtige uddannelse til dig.