Toggle navigation

Kompetenceudviklingsdag for vejledere og lærere på de nordjyske erhvervsskoler og FGU-skoler

20240313_085400
Dagen begyndte kl. 8.30 med ankomst og morgenmad og projektleder Tom Levi Larsen bød velkommen og præsenterede dagens dagsorden for de knap 100 deltagere. Deltagerne bestod af lærere fra nordjyske FGU- og erhvervsskoler, vejledere og SPS-undervisere m.fl.
20240313_091124

Tema 1: Virksomhedernes Forventninger

Formiddagens session var dedikeret til virksomhedernes forventninger til nye elever og lærlinge. 

René Thornberg Thomsen fra FGU Himmerland og Sofie Kahr fra Bilka, Skalborg stod for det første oplæg, og Sofie Kahr beskrev både overordnet og med konkrete eksempler, hvordan de unge opførte sig, når de var på arbejde – og hvad hun kunne ønske sig, de var bedre til når de startede. ”Det dur ikke, at de sidder ved kassen og tjekker mobilen, eller at de kommer i en krøllet skjorte” 
20240313_100816
Fra Aalborg Kommune, Senior og Omsorg delte uddannelseskoordinator Bettina Toft, hvad hun ønsker sig af de elever, som starter på uddannelsen som social- og sundhedshjælper. Hun forklarede hvordan kommunen håndterer elever med diagnoser, og lærer dem at lægge deres personlige udfordringer midlertidigt, så de kan agere professionelt overfor borgerne.  

Med sig havde Bettina Toft sine kolleger Maja Strelander, Camilla Helenius Lundsgaard og eleven Stephanie Borup Andreasen. Især elevens oplæg vakte klapsalver, fordi hun på egen krop havde oplevet overgangen fra FGU-skole til en erhvervsskole og kunne forklare, hvad hun var forberedt på, og hvad der overraskede – primært at der var lektier hver eneste dag.  
20240313_113620

Formiddagens sidste oplæg blev holdt af lærlingekoordinator Anette H. Sørensen, der er ansat af 12 virksomheder, til at matche deres lærlinge. Anette H. Sørensen hjælper også med de gnidninger, der opstår undervejs i læretiden og havde gode indsigter i, hvordan man taler med lærlingene om deres – til tider høje – fravær. 

Efter hvert oplæg diskuterede deltagerne oplæggene og drøftede hvordan skolerne kan hjælpe eleverne, så de bliver bedre rustet til at imødekomme virksomhedernes og arbejdsmarkedets forventninger.   

20240313_094748

Tema 2: Inkluderende læringsmiljøer

Om eftermiddagen fortsatte dagen med det andet tema, hvor deltagerne nu skulle tale om inkluderende læringsmiljøer.  

Drøftelser i grupper og casearbejde blev til erfaringsudveksling deltagerne imellem og der var mange idéer til, hvordan man bedst muligt kan skabe et støttende og inkluderende miljø på de forskellige skoler.  

Det står allerede klart at deltagerne fik meget ud af case-arbejdet. De arbejdede med realistiske og relaterbare cases, og flere samtaler drejede sig hen på det organisatoriske ansvar for at skabe og opretholde positive læringsmiljøer. Deltagerne diskuterede på tværs af skoler og drøftede lokale udfordringer vedrørende inklusion og også de væsentlige forskelle mellem FGU og EUD. I alle grupper opstod gode refleksioner, fælles sprog og ny viden om hvordan skolerne arbejder med inkluderende læringsmiljøer. Læs mere om projektet her.
20240313_093659
20240313_094647
region_nordjylland_EU