Toggle navigation

Kørekort - lektioner

Her finder du de lektionsplaner, som anvendes på kørekortsholdene til hhv. kategori C (lastbil), kategori CE (hænger til lastbil) samt kategori D/D-ep (bus og bus-erhverv). Vi forbeholder os retten til at ændre i lektionsplanerne jf. gældende og kommende lovgivning på området.

Ved tvivlspørgsmål skal du som kursist på et kørekorthold kontakte en af dine undervisere. Alternativt kan receptionen kontaktes på telefon 9633 2211.

Kørekort lektionsplaner C

Lektionsplan kategori C

Kørekort lektionsplaner CE

Lektionsplan kategori CE

Kørekort lektionsplaner D/D-ep

Kørekort lektionsplan D/D-ep