Toggle navigation

Green-Team – Biodiversitet og Bæredygtighed i skolen

Beskrivelse:

Green-team henvender sig til elever fra 8. til 10. klassetrin og har fokus på at engagere til en grøn fremtid og at øge biodiversiteten og bæredygtigheden på og omkring deres egen folkeskole. Eleverne deltager i et 10-dages undervisningsforløb fordelt over et skoleår, kombineret med teori og praksis på både Sandmoseskolen og egen folkeskole.

1. Undervisningsgrundlag:

  • "Børns Naturdannelse" fra Center for Børn og Natur.
  • Fælles mål i fagene Natur/teknologi og Biologi.
  • Målbeskrivelse af AMU-Fag - Etablering af biodiverse anlæg - 20916
  • Principper fra Peer Learning
  • Mål og ønsker fra Green-team selv, deres lærere og vejledere

2. Praktisk Erfaring:

  • Praktisk arbejde på Sandmoseskolen og på elevernes egne folkeskoler.
  • Mulighed for at implementere og forbedre biodiverse anlæg på skolens område.