Toggle navigation

Grundlæggende vagt

26-08-2024
Grundlæggende vagt
9000 Aalborg
Daghold
21-10-2024
Grundlæggende vagt
9000 Aalborg
Daghold

Kursusinformation

Er du ledig?

Kurset kan bevilges af Jobcentret, via Den Regionale Positivliste. 
Kontakt dit lokale Jobcenter for bevilling af kurset.

Kurset kan ikke tages under reglerne for 6 ugers jobrettet uddannelse.

Grundlæggende vagt

Nu kan du tage den grundlæggende uddannelse til vagt i Aalborg.
Det 6-ugers kursus afholdes i samarbejde med Aarhus Tech.

Noget for dig, der er ledig eller ønsker jobskifte?

Grundlæggende_vagt_hos_AMU_Nordjylland

Det kan du arbejde som efter kurset

 • Patruljevagt
 • Fastvagt / stationær vagt i reception og ved indgange
 • Strøgvagt
 • Livvagt / VIP-vagt
 • Sikkerhedsmedarbejder
 • Videovagt
 • Midlertidig vagt til virksomheder i kortere perioder
 • Buskontrollant
 • Med mere.

Du lærer

På kurset lærer du at udføre vagtopgaver fagligt og sikkerhedsmæssigt korrekt ud fra gældende lovgivning.
Du lærer blandt andet om:
 • Personlig sikkerhed, kommunikation og konflikthåndtering
 • Overvågning, bevogtning og kontrol
 • Tekniske installationer
 • Retsregler
 • Rapportering, melding og bevarelse af et gerningssted
 • Brandværn og førstehjælp
 • Arbejdsmarkedsforhold og arbejdsmiljø
 • Service og kvalitet.

Tid og sted

Det foregår hovedsageligt i Aalborg, men også i Århus
Kurset strækker sig over 30 dage:
 • 11 undervisningsdage på AMU Nordjylland i Aalborg
 • 6 dage på lokationer i Aarhus (Halmstadgade 6, 8200 Århus N og Hasselager Alle 2, 8260 Viby J)
 • 14 dage med fjernundervisning 
 • Der afsluttes med en praktisk og en teoretisk prøve.

Krav for deltagelse

Du skal være 18 år.

Du skal inden kursets start godkendes af politiet.
Vigtigt: Det kan tage mange uger at blive godkendt, så bliv det så hurtigt som muligt.

Rent praktisk sker godkendelsen ved, at du udfylder en samtykkeerklæring om at AMU Nordjylland/Aarhus Tech må bede politiet om at søge oplysninger om dig i politiets registre. Politiet vil så vurdere, om du opfylder betingelserne for at kunne blive godkendt til ansættelse som vagt.
Der er alene tale om en forhåndsgodkendelse, og AMU Nordjylland får ikke at vide, hvad grunden er, hvis politiet ikke godkender dig.
 
Klik her for at hente samtykkeerklæringen /forhåndsgodkendelse
 

Udtalelse
Gorm Gregersen
Teknisk chef, Skagens Kunstmuseer
Glæde i Skagen
”jeg kan ikke få fat i uddannede vagter. Men vi bevæger os op i en liga med store museer, der kræver en højere sikkerhed, forklarer teknisk chef hos Skagens Kunstmuseer Gorm Gregersen. Han er – med egne ord – ”utroligt glad for, at AMU Nordjylland nu tilbyder vagtkurser”.
”Det duer ikke, at vi ikke har den uddannelse i en tredjedel af landet. At den er kommet til Nordjylland, er så fint”.

Den tekniske chef er klar til at sende en gruppe medarbejdere afsted på AMU Nordjyllands første vagtkursus 28. februar.
For en begrænset periode hen over sommeren får han brug for at ansætte endnu flere vagter, der også skal på kursus først.
”Og for alle vagter, vi sidenhen ansætter, vil det være et krav, at de har taget et vagtkursus”, understreger han.