Toggle navigation

Om AMU-kurser

Med AMU-programmet spiller skolen en vigtig rolle for at løse problemstillingerne i forhold til sæson-, konjunktur- og strukturledighed. Vi er i tæt dialog herom med virksomheder, faglige organisationer samt øvrige kommunale og regionale samarbejdspartnere.

Flere skal opkvalificeres fra ufaglært til faglært niveau, og nogle grupper af faglærte skal gennemføre brancheskift og oplæres inden for nye arbejdsområder.

Alsidigt uddannelsesudbud

Vi tilbyder uddannelse inden for fagområderne:

Med afsæt i kvalifikationerne

Hos AMU Nordjylland behøver ingen at modtage undervisning i de dele af en uddannelse, som de allerede har færdigheder i. Medarbejdere og ledige kan få deres kompetencer vurderet, så der kan opstilles en præcis uddannelsesplan, som sikrer, at kvalifikationerne udvikles i overensstemmelse med virksomhedernes behov. Kompetencevurderingen benyttes ofte, når ufaglærte med erhvervserfaring ønsker at blive faglærte.

Efter virksomhedernes behov

Uddannelsestilbuddene har stor fleksibilitet i de måder, undervisningen kan gennemføres på. Hvis din virksomhed ønsker det, kan der efter aftale etableres undervisning aften eller weekend. Undervisningen kan også gennemføres ude på arbejdspladsen.

Et løft til kompetencerne

Vi håber, at vores uddannelsesudbud kan inspirere til uddannelse.
Kontakt os på telefon 9633 2211 eller aalborg@amunordjylland.dk – vi er altid parate til at tage en snak om mulighederne for at give kompetencerne et løft.