Toggle navigation

Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation

04-11-2024
Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
9 dage Aftenhold
27-05-2024
Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
9 dage Aftenhold

Kursusinformation

Dørmandsuddannelsen_hos_AMU_Nordjylland

Varighed: 10 aftener

Sammenlagt tæller de 10 aftener som 9 AMU-dage.

Der bliver brug for dig som DØRMAND

Vil du arbejde som dørmand eller security til fx festivaller, koncerter, fester eller inden for restaurationsbranchen? Med dørmandsuddannelsen fra AMU Nordjylland er du tæt på den autorisation, som mange steder er et krav for at blive ansat som dørmand i dag. Med en bestået dørmandsuddannelse mangler du blot politiets endelige autorisation.

Uddannelsens indhold

  • Service
  • Konflikthåndtering
  • Kommunikation og samarbejde
  • Rusmidler og deres virkning
  • Førstehjælp og brand
  • Hensigtsmæssig anvendelse af fysiske konflikthåndtering
  • Lovgivningen inden for området.
Info om fag
48650 - Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) der søger beskæftigelse som dørmand.

Beskrivelse: Deltageren kan:
- Levere en serviceydelse, der er imødekommende.
- Anvende sin viden om egen rolle i forhold til virksomheden, gæster, kollegaer og eksterne instanser til fremme af godt samarbejde.
- Udføre arbejdet og rollen som dørmand ud fra kendskab til relevant lovgivning og praksis
- Ud fra viden om rusmidler vurdere og håndtere en gæst, der er påvirket og forbygge salg af rusmidler.
- Vurdere en gæsts tilstand, samt risiko for mulige konfliktsituationer.
- I situationer, hvor verbal kommunikation ikke længere er mulig, anvende fysisk konflikthåndtering på en hensigtsmæssig og sikker måde.
- uden at forskelsbehandle møde og kommunikere med grupper af mennesker med forskellige kultur- og holdningsmæssige udtryksformer og baggrunde.
- På baggrund af viden om udtryksformer og crowd safety vurdere dynamiske trusselsbilleder og forebygge sikkerhedsrisici og herved sikre gæster og ansattes sikkerhed
- Medvirke til at forebygge brand og har viden om almindeligt forekommende alarmsystemer og brandudstyr.
- Give elementær førstehjælp.

Fagnummer: 48650 Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation Varighed 9 dage AMU-pris: DKK 1.872,00 Uden for målgruppe: DKK 6.106,75