Toggle navigation
Header_Transport

BAB modul 3A / Befordring af fysisk handicappede med liftbil

27-06-2024
BAB 3A Bef. af fysisk handicappede med liftbil
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold Garantikursus
09-09-2024
BAB 3A Bef. af fysisk handicappede med liftbil
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold Garantikursus
03-10-2024
BAB 3A Bef. af fysisk handicappede med liftbil
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold Garantikursus
07-11-2024
BAB 3A Bef. af fysisk handicappede med liftbil
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold Garantikursus
05-12-2024
BAB 3A Bef. af fysisk handicappede med liftbil
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold Garantikursus
23-01-2025
BAB 3A Bef. af fysisk handicappede med liftbil
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold Garantikursus
20-02-2025
BAB 3A Bef. af fysisk handicappede med liftbil
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold Garantikursus
20-03-2025
BAB 3A Bef. af fysisk handicappede med liftbil
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold Garantikursus
15-05-2025
BAB 3A Bef. af fysisk handicappede med liftbil
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold Garantikursus
03-07-2025
BAB 3A Bef. af fysisk handicappede med liftbil
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
2 dage Daghold Garantikursus

Kursusinformation

Lær at køre med folk, der har brug for ekstra hjælp

Hvis du er chauffør og tager dig af mennesker med fysiske udfordringer, er dette kursus lige noget for dig! Vi vil lære dig det, du skal vide for at gøre rejsen for dine passagerer både nem, sikker og behagelig.

Kurset er også til private, som har en handicappet i sin nærmeste omgangskreds og vil lære sikker transport af både passager og kørestol.

Kursets indhold

Kurset lærer erhvervschauffører at tage sig af handicappede passagerer. 
Du lærer at bruge udstyr, lave komfortabel transport, og vedligeholde ting som lifte og kørestole. Du får færdigheder i korrekt løfte- og bæreteknik, brug af køretøjsudstyr og kommunikation med handicappede passagerer. Målet er at gøre transport mere tilgængelig og behagelig for både dig selv og passagerne.
Personligt mekanisk hjælpeudstyr:
Du lærer at håndtere de forskellige maskiner, som passagererne bruger til at hjælpe sig selv. Vi øver eksempelvis med en transportstol fra hospitalet.
 
Gør turen behagelig:
Vi deler tips og tricks, så du kan gøre turen så behagelig som mulig for dem, du kører rundt med.
 
Eftersyn og Vedligeholdelse:
Vi viser dig, hvordan du holder styr på og vedligeholder de forskellige redskaber, du bruger, som for eksempel lifte, kørestole og bespændingsudstyr, for du har ansvar for sikkerheden og pålideligheden af udstyret.
 
Sikker fastspænding af kørestole:
Vi lærer dig, hvordan du sikkert fastspænder op til to kørestole i bilen, så alle er sikre og godt fastgjort i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser. Du lærer også at vurdere hvilke stole, der kan spændes fast og hvornår det ikke kan lade sig gøre.

Kørsel med kørestol i terræn:
Vi øver helt praktisk at køre passagerer op og ned af fortove, ind og ud af døre og helt hen til bilen. Du ​lærer ​- ud fra kendskab til lovgivningen - at vurdere hvor stejl en hældning må være.
 

Kompetencer efter kurset:

Vores kursus er designet til at ruste dig med de nødvendige kompetencer og viden, så du kan udføre befordring af fysisk handicappede med liftbil på en professionel, sikker og omsorgsfuld måde. 
Korrekt løfte- og bæreteknik:
Du får teknikker til at løfte og bære på en sikker måde, så du undgår skader på dig selv og samtidig sikrer passagerens sikkerhed. Vi har stort fokus på ergonomi og forflytning, ​og lærer ​dig at tage hensyn til din egen fysik i jobbet.
 
Brug af bilens ekstra udstyr:
Vi viser dig, hvordan du bruger bilens specielle udstyr for at gøre tingene lettere.
 
Hydraulisk lift:

Du får lært til at bruge liften i bilen til en sikker og smidig ind- og udstigning af passagerer.
 
Bespænding af Elkørestole og El-crossere:
Vi lærer dig, hvordan man løfter og sikrer elkørestole og el-crossere korrekt.
 
Kommunikation med passagerer:
Vi træner dig i at snakke med folk, der måske har særlige behov, på en måde, der passer til dem.
 
Vi gør det hele i en afslappet atmosfære med mange øvelser, så du kan lære og have det sjovt samtidig. 
Info om fag
49974 - Befordring af fysisk handicappede med liftbil

Målgruppe: Erhvervschauffører der udfører befordring af fysisk handicappede passagerer.

Beskrivelse: Deltageren har opnået forståelse for:
• At betjene den bevægelseshæmmedes personlige mekaniske hjælpeudstyr
• At kunne gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøjer indrettet til befordring af fysisk handicappede passagerer
• Eftersyn og vedligeholdelse af normalt forekommende arbejdsredskaber, herunder f.eks. lift, kørestol og bespændingsudstyr
• At foretage fastspænding af op til to kørestole i køretøjet.

Deltageren kan:
• Anvende korrekt løfte- og bæreteknik
• Anvende køretøjets specielle udstyr
• Anvende hydraulisk lift i køretøjer
• Lifte og bespænde elkørestol eller el-crosser
• Anvende normalt forekommende fastspændingsudstyr
• Foretage fastspænding af handicappede under hensyntagen til gældende regler for arbejdets udførelse.
• Kommunikere med den bevægelseshæmmede på et niveau, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske behov.

Fagnummer: 49974 Befordring af fysisk handicappede med liftbil Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.653,40