Toggle navigation

Vedligeholdelse og optimering af SMD-udstyr

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der udføres printmontage.

Beskrivelse: På baggrund af en bedømmelse af produktionsudstyrets kapabilitet kan deltageren optimere produktionsprocessen i forbindelse med bølgelodning og reflowlodning. Deltageren kan udføre daglig vedligeholdelse og medvirke ved fejlfinding og fejlretning, herunder foretage mindre reparationer på feedere og andet perifert udstyr. I forbindelse med produktion af forskellige elektronikprodukter kan deltageren omstille udstyret og løse enkle programmeringsopgaver samt udføre dataopsamling på de enkelte funktioner i produktionsforløbet. Deltageren kan desuden udføre kvalitetskontrol af produktionen og afdække årsager til produktionsfejl.

Fagnummer: 43915 Vedligeholdelse og optimering af SMD-udstyr Varighed 9 dage AMU-pris: DKK 1.152,00 Uden for målgruppe: DKK 7.691,90