Toggle navigation

Truck certifikat

Få et Truckcertifikat i nærheden af dig

Har du et brændende ønske om at udvikle dig? Hos AMU Nordjylland kan du få dine ønsker opfyldt. Hos os kan du på ganske få dage få dine ønsker opfyldt og du kan opkvalificer dig selv, der gør det muligt for dig at åbne op for en lang række muligheder inden for det danske erhverv, samt gøre dig selv til en eftertragtet arbejdskraft, især på de mange lager der findes rundt om i det ganske Danske land.

Med en uddannelse i hånden er du på vej til at åbne dørene for dig selv. Du vil nemlig kunne bruges på en lang række af forskellige arbejdspladser, og blive anset som en værdifuld arbejdskraft. For at komme igang skal du blot være fyldt 18 år.

Tag dit truckcertifikat på 7 dage

På bare 7 dage kan du tage certifikat til gaffeltruck. Så er du klar til jobbet som truckfører. Hos AMU Nordjylland er du garanteret dygtige faglærere og virkelighedsnær undervisning. Du kommer ud at køre i vores trucks, så du både får praktisk erfaring med at køre truck samt den rette teoretiske viden.

Hos AMU Nordjylland kan du både tage certifikat til gaffeltruck og gaffelstabler, kurserne kan tages på Dansk og Engelsk.


Gaffelstabler certifikat kursus A, 5 dage

Kravet for at deltage i kurset er du skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Når du har gennemført uddannelsen vil du kunne føre og betjene minimum fire forskellige typer selvkørende gaffelstablere med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav.

Deltageren kan:
Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling – herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer.

Udføre de eftersyn, som gaffelstabler føreren er ansvarlig for, og har ligeledes viden om, hvor ofte gaffelstableren skal efterses og vedligeholdes.

Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffelstabler i forhold til at opnå kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes.

Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffelstablere, herunder gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige maskintyper.

Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes.

Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffelstablere.

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1346 af 29/11/2017) for at føre og betjene gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

Gaffeltruck certifikat kursus B, 7 dage

Kravet for at deltage i kurset er at du skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Efter at have gennemført uddannelsen vil du kunne føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav.

Deltageren kan:
Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling – herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer.
Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes.
Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes.
Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper.
Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes.
Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1346 af 29/11/2017) for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

Er du i tvivl?

Hvis du stadig er i tvivl, så skal du så sandelig ikke tøve med at tage kontakt til os. Vi vil gerne hjælpe dig videre, i afklaringen om, hvilket kursus eller anden certificering der er det rette valg for dig. Det vigtigste for os, er selvfølgelig dig, og at du får fat i den helt rigtige uddannelse til dig.