Toggle navigation

Transportbranchens mentoruddannelse

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Kursusinformation

Gør noget ekstra for at støtte jeres lærling

En mentor kan have stor betydning for, om jeres lærling kommer til at trives i virksomheden og gennemfører sin uddannelse. Som mentor og rollemodel kan du være med til at påvirke elevens motivation og opfattelse af faget. Kurset klæder dig på så du bedst muligt kan vejlede og guide jeres lærling, både inden for faget og inden for virksomheden. 

Kurset er todelt: 

  1. Den første del har fokus på at optimere kommunikationen mellem dig og lærlingen. 
  2. Anden del giver dig værktøjer til både at tilrettelægge og hjælpe lærlingen med at gennemføre praktikperioden.

Bonus til virksomheder 

Transportens Udviklingsfond belønner de medlemsvirksomheder, der uddanner en medarbejder som mentor, med en mentorbonus på kr. 5.000,-. Det er en betingelse, at der ansættes en transportlærling i samme kalenderår som medarbejderen deltager i mentoruddannelsen. 

Bag fonden står Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL), Fagligt Fælles Forbund (3F) og DTL.

Mentorbonus kan søges hos Transportens Udviklingsfond med kopi af bevis for gennemført mentoruddannelse samt uddannelsesaftale på den nye lærling til: kreditor@di.dk

Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder med praktisk oplæring af elever/lærlinge i virksomheder.

Beskrivelse: Med henblik på at eleven/lærlingen får tilstrækkelig udbytte af og fastholdes i sin erhvervsuddannelse, kan deltageren anvende viden om unges forskellighed, f.eks. deres holdninger, stil, kultur, sprog, syn på job/fritid til at understøtte samspillet imellem eleven/lærlingen og praktikvirksomheden. Deltageren kan, med udgangspunkt i en afdækning af elevens/lærlingens ressourcer, støtte, motivere, inspirere og udfordre eleven/lærlingen.
Deltageren kan kommunikere hensigtsmæssigt med eleven/lærlingen igennem anvendelse af proaktiv spørge- og samtaleteknik, aktiv lytning og kropssprog.

Fagnummer: 40503 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 376,00 Uden for målgruppe: DKK 1.193,50

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Beskrivelse: Deltagerne kan på baggrund af kendskab til mål for praktik og teori, i elevens erhvervsuddannelse medvirke ved tilrettelæggelse og gennemførelse af elevens praktikperiode i virksomheden.
Endvidere kan deltageren anvende relevante planlægnings- og registreringsværktøjer til at understøtte dialogen mellem elev, virksomhed og skole.
Deltagerne kan ud fra kendskab til hvordan man som rollemodel påvirker elevens motivation og opfattelse af kvalitet, være med til at sikre elevens udbytte af praktikuddannelsen/ elevens læring i praktikuddannelsen el.lign.

Fagnummer: 45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 188,00 Uden for målgruppe: DKK 806,55