Toggle navigation

Skolepraktik

Skolepraktik er et tilbud til dig, som ikke har indgået en uddannelsesaftale efter afsluttet grundforløb, eller som uforskyldt har mistet din læreplads.
Når du er i skolepraktik, fungerer skolen som din ”mester”, og uddannelseslængden er helt den samme, som hvis du var i lære hos en mester i en virksomhed.

Hvis du 1 måned efter afsluttet grundforløb ikke har fundet en praktikplads, får du tilbudt at starte din uddannelse under skolepraktikordningen. Opfylder du de krav, som er beskrevet nedenfor (se EMMA-reglerne), kan du således gøre din uddannelse færdig igennem skolepraktikken.

En af betingelserne går bl.a. på, at du skal have en synlig profil på praktikpladsen.dk

AMU Nordjylland er godkendt praktikcenter inden for områderne:

 • Anlægsgartner
 • Anlægs- og bygningsstruktør
 • Ejendomsservicetekniker
 • Lager og logistik
 • Serviceassistent

På anlægs- og bygningsstruktøruddannelsen er du dog ikke garanteret en plads i skolepraktikken, da vi kun har et begrænset antal pladser til rådighed til de elever, der ønsker skolepraktik. Kontakt derfor skolen for nærmere oplysninger.

Løn under skolepraktik
Som skolepraktikelev får du skolepraktikydelse udbetalt af skolen. Du optjener ikke feriepenge, når du er i skolepraktik.

Informationsmøde
Hos AMU Nordjylland fungerer skolepraktikordningen på den måde, at vi afholder et informationsmøde om skolepraktik i forbindelse med afslutningen af det obligatoriske grundforløb.

 • Til informationsmødet er der mødepligt. Det betyder, at du mister retten til skolepraktik, hvis du udebliver.
 • Efter informationsmødet kan du tilmelde dig skolepraktik. Det kræver blot, at du er registret som praktikpladssøgende på skolens LOP-kontor.
 • Du skal sende en ansøgning til skolen om optagelse som skolepraktikelev.
 • På mødet oplyser vi dig om, hvornår vi senest skal have modtaget din ansøgning.

For elever, der har afsluttet deres grundforløb på andre skoler afholdes et informationsmøde på din grundforløbsskole.

 • Til informationsmødet er der mødepligt. Det betyder, at hvis du udebliver, mister du retten til skolepraktik.
 • Efter informationsmødet kan du tilmelde dig skolepraktik. Det kræver blot, at du er registret som praktikpladssøgende på din skoles LOP-kontor.
 • Du skal sende en ansøgning til skolen om optagelse som skolepraktikelev.
 • På mødet oplyser vi dig om, hvornår vi senest skal have modtaget din ansøgning.

EMMA-reglerne
For at kunne blive optaget i skolepraktik skal du opfylde de særlige EMMA-regler:

E: Egnet
Du skal bestå grundforløbet, og skolen skal vurdere, om du er egnet såvel fagligt som personligt til videre uddannelse. Vi tager udgangspunkt i:

 • Dine karakterer.
 • Din stabilitet/dit fremmøde.
 • Din evne til at overholde mødetider og aftaler.
 • Din ansøgning.
 • Evt. erhvervserfaring.

Personlige kvalifikationer, eksempelvis evne til at samarbejde, motivation og engagement spiller også en rolle for, om du bliver optaget i skolepraktik.

M: Mobil geografisk

 • Du skal søge de praktikpladser, du får anvist - også selvom de ligger et stykke fra din bopæl.
 • Som skolepraktikelev er du ansat af skolen, der således også bestemmer, hvor du skal arbejde.
 • Skolepraktikelever kan godt blive sendt i praktik i en virksomhed (dvs. virksomhedsforlagt undervisning), der ligger langt fra hjemmet.

M: Mobil fagligt

 • Hvis du bliver tilbudt en elevplads i en anden eller beslægtet branche, end den du ønsker mest, skal du acceptere denne.
 • Du skal acceptere såvel virksomhedsforlagt undervisning som praktikplads i små og store virksomheder og inden for alle brancher.

A: Aktiv søgende

 • Du skal kunne dokumentere, at du aktivt har forsøgt at skaffe dig en ordinær elevplads, så husk at gemme en kopi af dine ansøgninger, afslag og evt. kontaktpersoner.
 • Det er også af betydning, om du har været indkaldt til ansættelsessamtaler.

Du kan læse meget mere om, hvad det vil sige at være skolepraktikelev i Håndbog for skolepraktik, som du også kan få udleveret af Andreas eller Birger i vores praktikcenter.

Håndbog for skolepraktik