Toggle navigation
Lastbil___godstransport_header

Sidemandsoplæring samt Praktikvejledning

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Transportbranchens mentor-uddannelse: Sidemandsoplæring samt Praktikvejledning

Bliv mentor og gør en forskel for en lærling
Transportbranchens_Mentoruddannelse.pdf (2 MB)

HVEM KAN BLIVE MENTOR?

Transportbranchens mentoruddannelse er for dig, som har en hverdag sammen med en lærling. Du er måske læreplads-ansvarlig, mentor eller en udvalgt kollega, der er særlig opmærksom på, om  lærlinge i virksomheden trives.  Uddannelsen er også for dig, der er leder, som har brug for at lære mere generelt om det nyttige i, at virksomheden har en mentorordning.

HVEM HAR BRUG FOR EN MENTOR?

Målgruppen for mentorordningen er alle, der har et behov for en mentor.

Det er ofte lærlinge, der har brug for en mentor, men også andre ansatte i virksomheden kan have behov for at have en mentor.

Det kan eksempelvis være en nyansat medarbejder, en kollega i en ny arbejdsfunktion eller en kollega, der af forskellige årsager er udfordret.

KLÆDT PÅ SOM MENTOR

På Transportbranchens mentoruddannelse bliver du godt forberedt til at være mentor. Du lærer bl.a. om:
  • Ungdomskulturen i arbejdskulturen
  • Motivation som fastholdelsesværktøj
  • Feedback til udvikling
  • Kommunikation - også når det er svært
  • Oplæringsmetoder og oplæringsmaterialer
  • Vigtigheden af forventningsafstemning
Efter endt forløb modtager du et kursusbevis.
Info om fag
49234 - EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer

Målgruppe: Kurset er målrettet praktiklærere/svende, der er varetager den daglige oplæring af eleven.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:
- Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak).
- Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.
- Integrere eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur.
- Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden.
- Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen.
- Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer fagligprogression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.

Fagnummer: 49234 EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 819,80
40373 - Sidemandsoplæring

Målgruppe: Medarbejdere, der foretager sidemandsoplæring.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse anvende oplæringsmetoder, oplæringsmaterialer og kommunikation, til at oplære andre. Deltageren forstår også betydningen af sin kollegas kompetencer og indlæringsstil i forbindelse med oplæringen og kan anvende denne viden i sin oplæring af den enkelte.

Fagnummer: 40373 Sidemandsoplæring Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.409,60