Toggle navigation

Resultatløn for direktør 2021

Udmøntning resultatlønskontrakt 2021 for Peter Thomsen

Fokus på effektiv institutionsdrift. Vægtes 10 %
2021 blev igen et år præget af COVID-19. Hele året har der været ualmindelig tæt økonomisk opfølgning og blandt andet som følge heraf var årsresultatet tilfredsstillende. Den økonomiske opfølgning blev justeret flere gange og fremstår nu skarp og gennemsigtig. Målet vurderes som værende opfyldt 100 %.
 
UDDATA +. Vægtes 10 %
Det har været en vanskeligt år med mange udfordringer. Til trods for medarbejdernes og administrationschefens kæmpe indsats er vi fortsat langt fra målet. Hovedudfordringen består dog ikke i en mangelfuld indsats på AMU Nordjylland men af et endnu ufærdigt system hvor de administrative gevinster endnu ikke kan høstes. Tværtom. Målet er ikke nået selvom driften er fuldt forsvarlig.
 
Samarbejde med eksterne parter. Vægtes 20 %
Året har naturligvis været præget af COVID-19 hvilket har påvirket samarbejdet med eksterne parter. I 2021 er vi begyndt at etablere samarbejder med offentlige transportuddannelsesudbydere i hele landet, samarbejdet mellem AMU-udbyderne er blevet forstærket, samarbejdet med den nye ledelse i jobcenteret i Aalborg er etableret ligesom vi er etableret i samarbejdet med Campus Hobro. Herudover er der etableret en møderække med undervisningsministeren. Målet er dermed opfyldt 100 %.
 
Indsatsen mod frafald. Vægtes 20 %
Alle planlagte initiativer er igangsat men kun delvist gennemført på grund af COVID-19. Målet er derfor kun delvist nået med 50 %.
 
Opkøb af JYSK KC. Vægtes 40 %
Gennem første halvdel af 2021 blev et opkøb forberedt med alle de aktiviteter som det medførte. Der blev fremlagt et meget grundigt forarbejde med tilhørende købstilbud for bestyrelsen og købet blev gennemført pr. 1. maj 2021. Målet er dermed opnået 100 %.   
 
Samlet udbetalingsgrad er 80 %