Toggle navigation

Resultatløn for direktør 2016

Bestyrelsen for AMU Nordjylland har indgået resultatlønsaftale for perioden 1. januar 2016 til den 31. december 2016 med skolens direktør.

I henhold til Undervisningsministeriets regler om resultatlønsaftaler er en resultatlønsaftale med skolens øverste leder obligatorisk.

Resultatlønsaftalens formål er en styrkelse af skolens fokusering på de fastsatte målsætninger, og resultatlønsaftalen med direktøren skal bygge på en løbende dialog mellem bestyrelsen og ledelsen om de mål, der skal være gældende for skolen.

Nogle mål er fastsat af Undervisningsministeriet andre af skolens bestyrelse. Resultatlønsaftalen understøtter skolens mål og strategier, og flere indsatsområder forudsætter en længere proces, der ikke kan forventes afsluttet i kontraktperioden.

Konkret omfatter resultatlønsaftalen følgende fokusområder:

  • Effektiv institutionsdrift
  • Videreudvikling af samarbejdet med institutionerne i VEU-center Aalborg/Himmerland og de beskæftigelsespolitiske aktører.
  • Indsatsen mod frafald på EUD
  • Målrettet arbejde med planlægning og prioritering af lærernes arbejdstid.
Bestyrelsen vurdering af målopfyldelsen af de enkelte mål i resultatkontrakt 2016 (pdf)