Praktiske oplysninger for dig som kursist i Aalborg

Kost og logi

Du har mulighed for at modtage kost og logi, hvis du har mere end 120 km fra bopælen til uddannelsesstedet og retur.

Kontakt vores kursusadministration

Prøver

Som noget nyt pr. 1/1-20 er der for en lang række af AMU-kurserne indført en prøve, der skal bestås, før du som kursist kan få udstedt et kursusbevis. Prøven afvikles afslutningsvist på kurset og kan være såvel skriftlig, mundtlig som praktisk. Du vil efter prøvens afholdelse (i særlige tilfælde senest 10 dage efter prøven) få svar på, om denne er bestået/ikke bestået. AMU Nordjylland sender beviset til din kompetencemappe, så du altid efterfølgende har mulighed for at hente det i elektronisk form.

Skulle det ske, at du ikke består, er der mulighed for at gå til omprøve. Du vil få oplysninger om dette på samme dag som prøven foregår.

Er du uenig i afgørelsen, er du velkommen til at sende en skriftlig henvendelse i form af en klage. Det gør du senest 10 dage efter prøven ved at skrive til sikkerpost@amunordjylland.dk

Støtte i forbindelse med kurset

Har du brug for støtte under dit kursus, fordi der kan være tale om ordblindhed, psykiske vanskeligheder, høre-, bevægelses- eller synshandicap, kan vi hjælpe dig.

Det kan også være at du har problemer med dansk eller matematik.

Kontakt os på 9633 2211, så tager vi en snak om, hvordan vi bedst kan hjælpe dig gennem forløbet.

Persondataforordningen – GDPR

På AMU Nordjylland passer vi på dine data mens du er kursist hos os – læs vores persondatapolitik

Se vores faktaark

Kursist på Sofievej (134 kB)

Undervisningstid

Mandag til fredag: Kl. 8.00 – 15.24

Dørene åbnes
AMU Nordjyllands hovedindgang på Sofievej og kantineområdet er åben fra kl. 6.30.

Hoveddørene i bygningerne 2,3 og 4 ind mod gårdhaven åbnes kl. 7.30.

Sygdom

Sygdom meddeles 1. sygedag til AMU Nordjylland på tlf.: 9633 2211 inden kl. 8.30
Eller: Send SMS til 9633 2299 inden kl. 8.30 med tekst:

Årsag til fravær+Navn+Fødselsdato+kursus
Eks. (syg - Jens Jensen - 241288 - truckkursus)

Hvis du er ledig skal du også give besked til din A-kasse/kommune.

Er du i arbejde meddeles sygdom også til din arbejdsgiver.

Parkering

AMU Nordjylland har parkeringspladser og cykelstativer, som du kan benytte. Indkørslen sker fra Sofievej.
Parkeringspladsen foran centret er IKKE kursistparkering, men
forbeholdt gæster og personale. Kursister henvises til parkerings
pladsen syd for centret – nær Hadsundvej.

Parkering langs med Sofievej, SKAL være i opmærkede båse i kørselsretningen.

Busforbindelser

Fra Nytorv:
Linie 22 til Hadsundvej
Linie 11 til Elisevej

Fra Banegården/Busterminalen:
Linie 14 til Humlebakken (Ved Elisevej)
Linie 12 til Hadsundvej
– Se endvidere www.nordjyllandstrafikselskab.dk

Kantine

Mad, frugt og drikkevarer kan købes. Hvis du selv medbringer mad, er du velkommen til at bruge køleskabet, der står i kantinen. I kantinen er der selvbetjening. Du bedes selv sætte brugt service i afrydningsvogne samt sætte din stol op af hensyn til rengøring.

Kantinens åbningstider for salg
Kl. 07.30 – 08.00
Kl. 09.10 – 10.15
Kl. 11.10 – 12.15
Kl. 13.20 – 14.00

Rygning

AMU Nordjylland har rygepolitik og henviser til udendørs rygning.

Euforiserende stoffer/alkohol

Der er total forbud mod euforiserende stoffer af nogen art på skolens arealer. Indtagelse, besiddelse eller salg af euforiserende stoffer vil medføre øjeblikkelig bortvisning og anmeldelse til politi.
Alkohol kan ikke købes og må ikke medbringes eller indtages på skolen, ligesom ingen møder til undervisning i påvirket tilstand.

Persondataforordningen – GDPR

Vi passer på dine data, mens du er kursist hos os – se persondatapolitik her: www.amunordjylland.dk/persondatapolitik.html

Medbring

Skriveredskaber og papir.

Praktisk tøj og fodtøj. Har du behov for det, kan du låne et garderobeskab; medbring selv hængelås. Vi gør opmærksom på at opbevaringen er på eget ansvar. Der er brusebade til din disposition; medbring selv sæbe og håndklæde.

Sikkerhed

AMU Nordjylland har i lighed med virksomheder et sikkerhedsudvalg, som er sammensat af centrets faste personale. Faglæreren har ansvaret for, at alle sikkerhedsregler bliver overholdt i klassen.

På nogle kurser skal der anvendes sikkerhedsfodtøj og hjelm, som du selv medbringer.

Indkvartering

Hvor det af geografiske grunde skønnes nødvendigt, vil der være mulighed for indkvartering.

Hvis du ønsker indkvartering, skal det aftales med AMU Nordjylland hurtigst muligt og inden uddannelsesstart.

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.