Personbefordring med bus

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Kursuspris
AMU:
DKK 5.040,00
Uden for målgruppe:
DKK 41.769,30
Info om fag

Målgruppe: Chauffører og kontrolpersonale inden for offentlig personbefordring.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt foretage normalt  forekommende opgaver ved check af rejsehjemmel og udstedelse af billetter inden for offentlig personbefordring, herunder anvende billetmaskine og -systemer.

Fagnummer: 45580 Billettering og check af rejsehjemmel Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 126,00 Uden for målgruppe: DKK 1.102,60

Målgruppe: Taxi- og buschauffører som ønsker at kunne nedtone og afvikle optræk til konflikter i forhold til passagerer og det øvrige personale i virksomheden.

Beskrivelse: I forbindelse med jobbet som personbefordringschauffør kan deltageren afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter i relation til passagerer og kolleger.

Fagnummer: 43149 Konflikthåndtering for personbefordringschauffører Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 1.383,10

Målgruppe: Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.

Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i undervisningsplanen for køreuddannelse til denne kategori jf. bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).

Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jf Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.

Fagnummer: 40531 Personbefordring med bus Varighed 30 dage AMU-pris: DKK 3.780,00 Uden for målgruppe: DKK 33.307,50

Målgruppe: Personer, der har erhvervet kørekort kategori D - erhvervsmæssig personbefordring, og som ønsker at arbejde som rutebuschauffør.

Beskrivelse: Efter at have modtaget jobinstruktion kan deltageren selvstændigt udføre normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af rutebus i erhvervsmæssig personbefordring, herunder føre bussen sikkert under hensyn til reglerne omkring dagligt-/ugentligt hvil, ligesom deltageren kan rapportere eventuelle fejl på bussen samt renholde bussen med brug af godkendte rengøringsmidler.
Endvidere kan deltageren køre til og fra stoppesteder til mindst gene for passagererne, benytte installeret kommunikationsudstyr, udstede korrekte billetter og udføre mikrofonbetjening.
Deltageren kender arbejdsfordelingen mellem trafikselskab og busselskab/vognmand samt trafikselskabernes kvalitetskrav.

Fagnummer: 44436 Rutebuskørsel Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 630,00 Uden for målgruppe: DKK 4.593,00

Målgruppe: Alle der er beskæftiget, eller ønsker beskæftigelse, inden for et af transporterhvervene og i øvrigt opfylder AMU uddannelsernes generelle adgangskrav.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse kan deltagerne, på baggrund af viden om nyeste udviklingstendenser i teknologi, arbejdsvilkår og arbejdsorganisering inden for transporterhvervene, indgå i det daglige samarbejde om arbejdets organisering og tilrettelæggelse. Deltagerne kan endvidere, i forbindelse med udførelsen af arbejdet, indgå aktivt i udviklingsprocesser i virksomheden på grundlag af erhvervet viden om teknologiens og arbejdsorganiseringens betydning for kompetenceudviklingen inden for branchen.

Fagnummer: 45647 Udvikling og teknologi i transporterhvervene Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 1.383,10
Kursusagent
Er der ingen ledige pladser? Indtast din e-mail og få direkte besked, når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik