Kom til uddannelsespolitisk debatmøde hos AMU Nordjylland

26. april 2019

Debat om fremtidens uddannelsespolitik - Billetter til fremtiden?

Uddannelse er vigtigt - både for den enkelte og for samfundet. Uddannelse har indflydelse på vores muligheder for udvikling, deltagelsen i samfundslivet og på vores muligheder for at finde en plads på arbejdsmarkedet. Men uddannelse er også afgørende for samfundet, for demokratiet og for vores samlede levestandard.

På AMU Nordjylland har vi taget initiativ til et uddannelsespolitisk debatmøde, hvor du er inviteret. Debatmødet er et initiativ for at fremme aktiv demokratisk deltagelse og -dannelse i EUD-uddannelserne – specielt med henblik på den uddannelsespolitiske debat.

Debatmødets temaer bliver bl.a.:

Erhvervsuddannelse

Hvordan imødekommer vi udfordringerne med:

  • Den stigende mangel på faglært arbejdskraft.
  • Paradokset mellem for få praktikpladser inden for nogle områder og for få elever inden for andre.
  • Et for lille optag samt et for stort frafald – og dermed: hvordan gør vi erhvervsskolerne mere attraktive?
  • Styrkelsen af uddannelsestilbuddet til de unge, som endnu ikke er klar til en erhvervsuddannelse.

Voksen- og efteruddannelse

Efteruddannelse er især nødvendig i en tid, hvor arbejdsmarkedets behov konstant ændrer sig i takt med den teknologiske udvikling. Derfor spørger vi: Hvordan sikrer vi muligheden for livslang læring, således at de, der ikke fik taget en uddannelse som unge, fortsat har mulighed for at uddanne sig senere i livet fx gennem arbejdsmarkedsuddannelserne?

Tid og sted
Debatmødet foregår fredag den 3. maj 2019 kl. 9:45 – 11.15 Sofievej 61 9000 Aalborg (lokale 1,2 & 3)

Tilmelding

Arrangementet er gratis. Send blot en mail med dit navn til: jhch@amunordjylland.dk senest den 2.maj 2019.

Vi glæder os til at se dig!

AMU NORDJYLLAND

Sofievej 61

9000 Aalborg

CVR: 10255384 • EAN: 5798000554382

Telefon

Mandag-torsdag: 07.45–15.20

Fredag: 07.45–15.00

+45 96 33 22 11
Vores sociale medier