Mobile kraner >8-30 tonsmeter

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Kursuspris
AMU: DKK 620,00
Uden for målgruppe: DKK 4.533,50
Info om fag
Fagnummer: 48643 Mobile kraner >8-30 tonsmeter Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 620,00 Uden for målgruppe: DKK 4.533,50

Målgruppe: Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom. Deltageren skal dokumentere, at have gennemført og bestået følgende uddannelse:Kranbasis  

Beskrivelse: Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.2

Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til:
•  risici forbundet med arbejde med mobile kraner
•  mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger
•  mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger
•  reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
•  indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang
•  reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner
•  mobile kraners stabilitetsforhold
•  jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne
•  valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt
•  korrekt anvendelse af støtteben

Efter endt uddannelse kan deltageren:
•  betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
•  vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt,   inden der løftes
•  vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
•  vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes
•  gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
•  tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens    brugsanvisning
•  aflæse lastdiagrammer
•  opstille mobile kraner korrekt

Kursusagent
Er der ingen ledige pladser? Indtast din e-mail og få direkte besked, når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
AMU NORDJYLLAND

Sofievej 61

9000 Aalborg

CVR: 10255384 • EAN: 5798000554382

Telefon

Mandag-torsdag: 07.45–15.20

Fredag: 07.45–15.00

+45 96 33 22 11
Vores sociale medier