Toggle navigation

Snart ferie - har du styr på dine certifikater?

21. juni 2022

Sommerferien nærmer sig
Har du styr på dine certifikater?
Måske skal et fornyes - og måske har du brug for at erhverve et nyt?

Det er en god idé at planlægge kurserne i forhold til ferien.
Hos os kan du få certifikaterne inden for områderne:
•    Transport: Gaffeltruck, farligt gods, kran, EU-efteruddannelse
•    Byggeri: Vejen som arbejdsplads, teleskoplæsser, brandforanstaltninger v/gnistproducerende arbejde
•    Det grønne og ejendomsservice: Sprøjtecertifikat, brandforanstaltninger v/ukrudtsbrænding.

Transport
Gaffeltruck
Aalborg og Hobro
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage
Gaffeltruck certifikatkursus B for tosprogende, 15 dage (incl. dansk)

Farligt gods
Aalborg, Hobro og Løgstør
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods, 1 dag

Kran
Aalborg
Mobile kraner over 30 tm
Mobile kraner 8 - 30 tm med integreret kranbasis
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner

EU-efteruddannelse
Aalborg, Hobro og Løgstør
EU-efteruddannelse for godschauffører, 5 dage

Aalborg, Hobro
EU-efteruddannelse for buschauffører, 5 dage

Byggeri
Vejen som arbejdsplads
Aalborg, Hobro, Løgstør og Sandmoseskolen, Brovst
Vejen som arbejdsplads - Certifikat, 2 dage

Teleskoplæsser
Nørresundby, Hobro og Løgstør
Teleskoplæsser - Certifikat, 5 dage
Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm, 7 dage

Brandforanstaltninger v. gnistprod. værktøj
Aalborg
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj, 1 dag

Det grønne område
Sandmoseskolen, Brovst og Hobro
Hånd- og rygsprøjtecertifikat, 2 dage
Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat, 0,5 dag
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner, 1 dag

Sandmoseskolen, Brovst
Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat, 10 dage
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding, 1 dag