Toggle navigation

Faglærere holder sig skarpe

17. juni 2022
messe2_2_

”Det er jo pinligt, hvis en kursist siger, at det har vi da gjort i flere år.”
Citat: Steffen Loi Jørgensen, faglærer ved anlægsstruktøruddannelsen hos AMU Nordjylland.
Alle fag udvikler sig, og det er nemt at blive hægtet af i farten. Det sker bare ikke hos AMU Nordjylland. Skolen har tætte forbindelser til erhvervslivet og giver jævnligt faglærerne mulighed for at være helt up to date med deres fag.
Det sætter Steffen Loi Jørgensen stor pris på. Han har netop været afsted sammen med en gruppe kollegaer til IFAT München: Verdens førende messe for vand-, spildevands, affalds- og råstofhåndering.
Her fik faglærerne den sidste nye viden om deres fag. De har set og hørt om mulighederne indenfor minirensningsanlæg, nye produkter til at fjerne uønskede stoffer i spildevand, alternative metoder til at sætte ny indmad i en eksisterende brønd og meget mere.
”Jeg har også fået kendskab til andre måder at strømpefore kloakker på. Og jeg har mødt andre faglærere – det har været inspirerende”, synes Steffen Loi Jørgensen.
Messens 2.984 udstillere har haft fokus på bæredygtige løsninger.
”Vi får større vandmængder fremover. Det regner mere og mere og belaster systemerne. Messen gav mig et bredere kendskab til de forskellige anlæg, der findes”, pointerer Steffen Loi Jørgensen.
Så skulle en elev engang fortælle, at på hans læreplads bruger de nye, smarte løsninger, ja så er Steffen klar.
”Så har jeg kendskab til det og ved, hvad han snakker om”.
119.000 besøgende kom forbi messen, der bød på 2.984 udstillere, debatindlæg med mere.
Se video her