Toggle navigation

Kæmpe skred: Kirkefolk tænker grønt

13. juni 2022
Fremtidens_kirkegaard_AMU_Nordjylland

Er du kristen? Går du ind for grøn omstilling? Og har de to ting overhovedet noget med hinanden at gøre? I hvert fald ser der ud til at være sket et kæmpe skred i holdningen til grøn omstilling hos folkekirkens menighedsrådsformænd. I en undersøgelse foretaget af nyhedsmediet Kirke.dk, svarer 75 procent af de medvirkende formænd, at den grønne omstilling er enten vigtig eller meget vigtig for deres menighedsråd. Og ikke nok med det. 95 procent mener, at folkekirken bør bidrage til regeringens mål om 70 procents reduktion af CO2 i 2030. Og de gør det som troende kristne: Folkekirken bør bidrage til den grønne omstilling for at værne om Guds skaberværk, synes 90 procent af de medvirkende i undersøgelsen. Det får Kåre Gade, redaktør for Kirke.dk, til at konkludere, at ”den kategoriske modstand mod, at sognet involverer sig i miljø- og klimabevidste tiltag, ser ud til at være svundet ind til næsten ingenting.” Et kig tilbage i gamle aviser bekræfter, at holdningen engang var en anden. Da Viggo Mortensen, en lektor i etik og religionsfilosofi ved Aarhus Universitet, i 1984 konkluderede, at ”kristendommen er medskyldig i forureningen”, trak det overskrifter og vakte forargelse landet over. For kirke og miljø skulle ikke blandes sammen, mente mange. Omvendt argumenterede lektoren for, at der uundgåeligt er en sammenhæng. ”Når vi forurener, sker det dybest set ud fra en traditionel kristen tankegang”, udtalte han. Hans pointe var, at der i traditionel kristendom er absolut forskel på mennesket og Gud. ”Verden er, som det skabte, totalt adskilt fra den guddommelige skaber. Den er verdsligt totalt udleveret til menneskets forgodtbefindende. I dag er det den samme opfattelse af naturen, der ligger til grund for den vestlige verdens udbytte- og herskerholdning.” Viggo Mortensen mente også, at ”teologien lever i tiden og påvirkes af den. Som reflekterende videnskab må den tage stilling til sin tid.” På samme måde er det måske med menighedsrådsformændene. Eller menighedsrådspersonerne, hvis vi skal være helt sproglige up to date. De tager stilling ud fra verden, som den ser ud i dag. Ligesom AMU Nordjylland står klar med kurser, så tidens miljøvenlige trends kan føres ud i virkeligheden. Jævnfør kurser som ”Natur på kirkegården”, ”Biodiversitet i anlægsgartnerfaget” og ”Ukrudtsbekæmpelse uden kemi” hos AMU Nordjyllands gartnerfagsskole Sandmoseskolen. På den måde står det enhver frit for at tænke store tanker og føre dem ud i livet. Det første er ikke meget ved uden det sidste. Og det sidste er en hel del lettere, hvis man ved, hvordan man gør det. Læs mere her