Toggle navigation

Ivan tæmmer regionens energislugere

19. maj 2022
Ivan_Gaarskjaer_pedel2

”Jeg vidste ikke, om det var en dims til udblæsning eller indsugning. Om det var et vigtigt anlæg, eller om der sad de rigtige filtre i”.
Citat Ivan Gaarskjær, pedel ved Region Nordjylland. Han arbejder med drift og vedligehold på en række af regionens adresser og er en lille, men væsentlig brik i regionens bestræbelser på at være mindre belastende for miljø og klima. 
Region Nordjyllands drift af sygehuse, sociale institutioner og administrative funktioner sætter hvert år et væsentligt aftryk på klimaet. Men det falder lige så stille. I 2017 var den samlede udledning 172.112 ton CO2. I seneste klimaregnskab var det faldet til 166.042 ton CO2. Målet er, at det skal falde to procent hvert år frem til 2025. Og her er det, at Ivan Gaarskjær og en flok af hans kollegaer kommer ind i billedet. 
De har netop været to dage på kursus hos AMU Nordjylland i miljø- og energioptimering af ventilationsanlæg.    
”Før havde jeg et overfladisk kendskab til ventilationsanlæg. Det er blevet væsentligt dybere.”
Det sætter han pris på.
”Vores ventilationsanlæg er vigtige og store energislugere. Kurset øger opmærksomheden på det. Det betyder noget”.
Læs mere om AMU Nordjyllands miljø- og energioptimeringskurser inden for ejendomsservice her