Toggle navigation

Ledige pladser: Betjening af personlifte d. 24/1

11. januar 2022

Du kan lige nå at komme med på vores to-dages kursus:
Betjening af personlifte.

Kurset er for dig, der arbejder med fx nybyggeri, facaderenovering, EL, VVS eller ventilation, og som skal betjene bomlifte, saxlifte eller trailerlifte.

På kurset bliver du undervist i brugen af de forskellige lifte, og i den forbindelse lærer du også at:

  • Vurdere liftens anvendelighed til den konkrete opgave på baggrund af viden om bl.a. liftens arbejdshøjde og løftekapacitet.
  • Opstille liften under hensyntagen til underlaget, stabilitet samt ydre forhold såsom vind og afspærring af arbejdsområde.
  • Undgå påkørsel af fx bygninger, materiel eller personer.
  • Udføre daglig kontrolcheck i.h.t. betjeningsvejledningen for den pågældende lift.
Igennem kurset får du en viden om gældende lovgivning og liftkontrolordningen, og på baggrund heraf lærer du at anvende lifte under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø – herunder at medvirke til forebyggelse af ulykker.

Har du brug for hjælp til tilmelding?
Kontakt Tina Højgaard Popp, uddannelsessekretær
Tlf. 9633 2215
E-mail: tih@amunordjylland.dk