De grønne fag: Fokus på samarbejde mellem skole og praktiksted

29. april 2021

Sandmoseskolen, AMU Nordjylland, er projektansvarlig på et spændende udviklingsarbejde, hvor vi sætter fokus på samarbejdet mellem skolen og praktikstedet.

Dette blev igangsat i sidste uge, hvor konsulent Palle Svendsen fra Sandmoseskolen har afholdt seminarer på udvalgte skoler.

På Sandmoseskolen blev dette afholdt med stor repræsentation af skolens lokale uddannelsesudvalg (LUU), som brugte nogle spændende timer på at definere udfordringerne i dette samarbejde.

Disse seminarer skal anvendes til at sammensætte et metodekatalog, som skal deles med de grønne erhvervsuddannelser og faglige udvalg.

I samarbejdet indgår også Jordbruget uddannelsescenter og Skovskolen Nødebo.

Vil du vide mere? 

Har du interesse i at høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte Søren Himmelstrup, uddannelseschef på tlf. 9633 2339 eller sih@amunordjylland.dk