Løntilskud for elever og lærlinge resten af 2020

2. juli 2020

Se med her: 
Nu er der nemlig hjælp til elever, lærlinge og private arbejdsgivere efter indgået aftale i Regeringen.

Dette udmøntes i form af løntilskud året ud og betyder:

  • Størtedelen af lønudgiften for virksomheden er dækket
  • Under skoleopholdet hos os, er der en forhøjet lønrefusion på ordinære aftaler.

Vi henviser endvidere til oversigten du finder her

Og til yderligere information hos Virk.dk

– lige som vi står klar med rådgivning ved henvendelse til os på 9633 2211