Michelle fik den viden, hun havde brug for med kurset: COVID-19 Rengøringshygiejne for erhverv - hurtigt i gang igen.

7. maj 2020

Michelle fortæller selv her:

Jeg har d. 6/5 deltaget i AMU Nordjyllands kursus COVID-19 Rengøringshygiejne for erhverv - hurtigt i gang igen.
Jeg arbejder med fødevarer og formidling til daglig, og søgte viden om corona og COVID19, så jeg kunne føle mig mere sikker i min hverdag.

Jeg var meget begejstret for materialets tilgang, som bygger på oplysning om og forståelse af Corona og Covid19. Jeg føler selv, at denne tilgang giver mig kompetencer til at handle i stedet for kun at kunne agere, når der er en retningslinje.

Jeg var særligt glad for kompendiet ”Grundlæggende rengøringshygiejne”, som giver en grundlæggende og virkelig god forståelse af den mikrobiologiske verden. Det er samtidig skrevet i et sprog så vi alle kan være med.

Materialet giver også en god gennemgang af de forskellige rengøringsmetoder og muligheder jeg har, så jeg kan lægge en god plan og sørge for en tryg hverdag, hvor fokus kan komme tilbage til min kerneopgave og ikke kun rengøring og afspritning.

Forståelsen af hygiejne og nødvendigheden af dette er helt nødvendigt, for at vi kan komme sikkert igennem Coronakrisen og andre epidemier i fremtiden.

Michelle Rahbek
MR Madformidling

Vi dækker hele Danmark

Kurset afvikles nemlig som fjernundervisning.

Michelle er bosindende i Stenløse, hvor hun har taget kurset hjemmefra.

Lige dét, du også har brug for i dit erhverv?

Kurset er afholdt som fjernundervisning

Hvis du også har brug for mere viden omkring COVID-19 og rengøringshygiejne - så kan du finde kurset her.

Det koster kun kr. 500,-!