Vi klar til online betonteknologi! - Fjernundervisning inden for byggeri

25. marts 2020

Hos AMU Nordjylland har faglærer Torben Dybdahl Jensen for første gang gennemført online undervisning i AMU-kurset ”Betonteknologi - fremstilling af konstruktionsbeton”.

Dette var en test for 9 kolleger, hvor Torben demonstrerede, hvordan man kan gennemføre et kursus i betonteknologi som fjernundervisning:

Ved hjælp af Microsoft Teams og en hjemmeside, som han har etableret til lejligheden.

Torben præsenterede dagens program, overtog skærmen på Teams og hvorefter han gennemgik sit undervisningsmateriale.

Afslutningsvis gav han deltagerne to opgaver, som han lagde op på den tilhørende hjemmeside.

Opgaverne blev først “frigivet” efter at lektionen var gennemført, så han sikrede sig, at der ikke var nogen, der var beskæftigede med at løse opgaven under lektionen.

Ideen er, at der gennemføres undervisning via Teams, hvorefter deltagerne arbejder selvstændigt med opgaver inden næste lektion starter på Teams.

Der blev til sidst givet feedback på såvel form og indhold, som på det tekniske.

Jens Gjødsbøl, uddannelseschef, fortæller: ”Det blev 45 rigtig gode og lærerige minutter, hvor brodden blev taget lidt af det ukendte.

Og vi er nu klar til at rulle undervisningen ud.”

 

Kurset af 5-dages varighed har opstart d. 30/3 - find det her:

https://www.amunordjylland.dk/betonteknologi-fremstil-af-konstruktionsbeton_1