Motivation for uddannelse er et fælles ansvar

30. september 2019

Selvom der med trepartsaftalen i 2017 var fokus på, at flere danskere skal uddanne og efteruddanne sig, så har udviklingen vist sig at gå den modsatte vej.

Færre vælger i dag arbejdsmarkedsuddannelserne, og flere analyser peger på, at det er en generel mangel på motivation, der er årsagen. Vores erfaring peger dog på, at motivation kan findes i den gode vejledning. De største motivationsmæssige barrierer bunder i en helt legitim usikkerhed omkring de praktiske rammer for uddannelsen – en usikkerhed, som ofte kan imødekommes igennem en god snak med enten virksomheden eller skolen. Det er derfor bare om at komme i gang med uddannelsessnakken!

Læs mere i Nordjyskes debatsektion fra den 26. september, hvor AMU Nordjyllands direktør Peter Thomsen og næstformand for AMU Nordjyllands bestyrelse, Allan Busk, har skrevet debatindlægget ”Motivation et fælles ansvar”.

>> Klik ind på www.nordjyske.dk