Debat: Et øget arbejdskraftudbud kræver et nedskæringsstop på efteruddannelse

24. juni 2019

Med den høje pensionsalder får de kommende generationer på arbejdsmarkedet mere end ét arbejdsliv. Det vil kræve en øget investering i voksen- og efteruddannelse, for vi skal sikre, at vi har et velfungerende system af arbejdsmarkedsuddannelser, som kan omskole, efteruddanne og dygtiggøre de mange, som på grund af fysisk eller psykisk nedslidning ikke har mulighed for at blive i deres fag til de kan gå på pension.

Gennem de seneste ti år har skiftende regeringer i Danmark gennemført en række hårde arbejdsudbudsreformer ved blandt andet at forhøje pensionsalderen. I teorien er det naturligvis en ganske fornuftig idé at ville sikre et højt arbejdskraftsudbud, men i praksis fungerer det bare ikke uden andre understøttende tiltag, siger AMU Nordjyllands direktør Peter Thomsen og bestyrelsesformand Mogens Pedersen.