Toggle navigation

Pressemeddelelse: Uddannelsespolitik til debat hos AMU Nordjylland

3. maj 2019

AMU Nordjylland har netop i dag fredag den 3. maj afholdt debatmøde om fremtidens uddannelsessystem. 10 partier stillede op til en paneldebat på skolen, hvor samtlige af skolens grundforløbselever også var inviteret. Forud for mødet havde eleverne forberedt relevante spørgsmål til de fremmødte politikere og fik dermed mulighed for at få deres stemme hørt.

"Debatmødet er et initiativ for at fremme aktiv demokratisk deltagelse og dannelse i EUD-uddannelserne – specielt med henblik på den uddannelsespolitiske debat. Demokratisk dannelse hører i høj grad også til på en erhvervsskole, og med dagens debatmøde har vi synliggjort de demokratiske værdier og muligheder over for eleverne. Samtidig er politikerne blevet bekendte med, at eleverne på erhvervsuddannelserne i høj grad har holdninger til både uddannelsessystemet og samfundet generelt", udtaler AMU Nordjyllands bestyrelsesformand Mogens Pedersen og uddyber:

"Derudover fik vi på mødet fokus på omprioriteringsbidraget og dets negative besparelser for uddannelsessektoren, og flere af politikerne var også klar til at afskaffe det meget omstridte omprioriteringsbidrag."

Stor spørgelyst blandt eleverne

Samtlige grundforløbselever på AMU Nordjylland var inviteret med til debatmødet. Inden mødet havde eleverne forberedt sig grundigt ude i klasserne, hvor de vigtigste spørgsmål til politikerne blev formuleret og skrevet ned. Michael Nielsen, som er ejendomsserviceteknikerelev hos AMU Nordjylland, var en af de elever, der havde et spørgsmål til politikerne:

"-Mit spørgsmål til politikerne handlede om det uddannelsesloft, som vi har i dag. For mig at se kan der være mange årsager til, at man ikke gennemfører den første uddannelse, man starter på, og det synes jeg, der skal være plads til. Omvendt mener jeg ikke, at man skal kunne fortsætte i en uendelighed og være evighedsstuderende. Det er godt, at der er en øvre grænse, men måske er tre valg for lidt?"

Michaels spørgsmål gav anledning til en diskussion om at få større fokus på vejledningsdelen, så de unge får den rette viden til at træffe deres uddannelsesvalg ud fra. Samtidig skal der være forståelse for og indsigt i samfundets behov, så uddannelserne kan målrettes herefter. På den måde får eleverne de kompetencer, der reelt er behov for ude i samfundet.

"Jeg er glad for, at vi som elever i dag fik lov til at spørge politikerne om flere af de ting, som betyder noget for os – også selvom nogle af svarene måske var tilpasset lidt for meget ift., at vi er på en erhvervsskole. Men det var spændende at være med i debatten. Personligt er interesseret i politik, når der er valg og mener, at det er vigtigt at deltage", slutter Michael Nielsen.

Væk fra uddannelsessnobberi

Blandt de fremmødte politikere var der generelt bred enighed om, at både uddannelse og efteruddannelse er vigtige emner – og så skal erhvervsuddannelserne anerkendes på lige fod med de gymnasiale uddannelser. Vi skal væk fra uddannelsessnobberiet og i stedet fokusere på det faktum, at vi har brug for hinanden. Tilgængelighed, fleksibilitet og muligheden for praktikpladser fyldte ligeledes en stor del af dagens debat.

"Hos AMU Nordjylland er vi utroligt stolte over at have afholdt debatmødet i dag og ikke mindst glade for, at så mange politiske partier bakkede op. Det forestående folketingsvalg var en nærliggende anledning til at invitere politikere og elever til en debat om uddannelse og beskæftigelsespolitik. De fremmødte politikere har nu været med til at vise vores elever grundelementerne i både demokratiet og den gode debat, og eleverne er hermed klædt endnu bedre på til deres videre demokratiske deltagelse i samfundet," udtaler EUD- og stabschef Jens Hoelgaard Christensen fra AMU Nordjylland. 

Til dagens debatmøde deltog følgende politikere:

Piratheep Krishnapalan, Kristendemokraterne
Kim Edberg Andersen, Dansk Folkeparti
Sinem Demir, Enhedslisten
Maja Torp, Venstre
Lisbeth Bech Poulsen, SF
Daniel Nyboe Andersen, Radikale venstre
Claus Hermansen, Liberal Alliance
Bjarne Laustsen, Socialdemokratiet
Morten Thiessen, Konservative
Rune Frøsig Osmundsen, Klaus Riskær Pedersen

Kontakt

For yderligere information kontakt EUD- og stabschef Jens Hoelgaard Christensen på mail jhch@amunordjylland.dk eller telefon 9633 2254.